Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Práce s popisnými informacemi KN

Modul Práce s popisnými informacemi KN umožňuje pracovat s popisnými informacemi o parcelách, budovách a jejich vlastnících načtených z výměnného formátu VFK a využívat vzájemného propojení s prvky katastrální mapy. Jeho nedílnou součástí je modul Import dat KN ve výměnném formátu (VFK, VKM), pomocí kterého katastrální mapu a popisné informace načtete ze souboru ve výměnném formátu. Oba moduly jsou volitelnými moduly nadstaveb MGEOSPIDER.

S pomocí modulu Práce s popisnými informacemi KN lze:

Zobrazit popisné informace o parcele zobrazovat popisné informace o parcelách, budovách a jejich vlastnících

Za zvláštní zmínku určitě stojí to, že se zobrazují vztahy, které z běžných listů vlastnictví snadno nezjistíte - např. při výběru parcely, na jíž stojí budova jiného vlastníka se současně zobrazuje i seznam vlastníků této budovy. Jedním kliknutím pak můžete zobrazit další nemovitosti na listu vlastnictví této budovy.

Vyhledat parcelu vyhledávat parcely nebo budovy podle parcelního čísla, čísla popisného / evidenčního, listu vlastnictví, rodného čísla / IČO vlastníka, jména nebo části jména vlastníka nebo adresy vlastníka
Lokalizovat parcelu lokalizovat vyhledané parcely v katastrální mapě
Uložit informace o parcele(ách) uložit popisné informace o parcele, budově nebo listu vlastnictví do souboru HTML např. za účelem tisku. I v této podobě jsou kromě vlastníků parcely zobrazeni i vlastníci budovy (pokud jsou odlišní).
Uložit informace o parcelách do CSV uložit informace o parcelách do souborů CSV (textových souborů s hodnotami oddělenými čárkou), což umožní další zpracování dat např. v programu Microsoft Excel
Ověřit informace o parcele na internetu ověřit aktuální stav popisných informací vybrané parcely na veřejně přístupných webových stránkách ČÚZK )
propojit parcelní čísla s databázovými záznamy parcel prostřednictvím standardní databázové vazby MicroStationu. Toto propojení poskytne další možnosti zpracování dat např. vytvoření tématické mapy (viz dále)

Při větším počtu souborů s katastrálními mapami je s ohledem na rychlost a využití paměti výhodnější nastavit režim připojování referenčních výkresů podle jejich rozsahů, kdy se při jakýchkoli operacích s pohledem automaticky připojuje jen nejnutnější počet výkresů. Z praktických testů vyplývá, že v případě, že je v pohledu zobrazen celý rozsah katastrálního území, je jako referenční připojeno v průměru dalších 5 sousedních k.ú., v závislosti na členitosti hranice maximálně 13.

Nejrychlejší představu o možnostech modulu získáte pohledem na jeho tři základní dialogová okna:

Ve spolupráci s modulem Tvorba ploch lze dále:

  • vytvořit plochy parcel, díky čemuž lze parcely následně lokalizovat jako plochy
  • vytvořit tématickou mapu – parcely mohou být barevně odlišeny např. podle druhu pozemku, čímž se podstatně zjednoduší orientace v mapě

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft