Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Tvorba ploch

Základní informace o programu
Stručná charakteristikaVytváření ploch (polygonů) z hraničních prvků ploch
Demo režimDemo: Ano. Během jednoho spuštění vytvoří maximálně 20 plošných prvků.

Plošné objekty se v digitálních mapách z praktických důvodů vytvářejí jako samostatné prvky. Plocha je v tomto případě tvořena několika čarami, lomenými čarami, oblouky apod., které tvoří hranici plochy a případně tzv. středobodem - definičním bodem, který plochu identifikuje např. parcelním číslem, číslem popisným, značkou apod. K tomuto středobodu mohou být připojeny databázové záznamy s popisnými informacemi vztahujícími se k ploše. Tento tvar je nejvýhodnější jak pro pořizování, tak i pro následnou aktualizaci.

Pro prezentaci, vyhledávání, vytváření tematických map a další práci s plošnými objekty je nutné, aby plochy byly tvořeny jedním uzavřeným prvkem - objektem, který lze jako celek vybarvovat, šrafovat apod. K tomu je nutný prostředek, který dokáže po digitalizaci nebo po každé aktualizaci dat automaticky a v krátkém čase vytvořit z původních samostatných prvků plochy. Takovým prostředkem je program Tvorba ploch.

Program vytváří z čárové kresby obrysů ploch uzavřené plošné prvky tak, že hledá nejmenší uzavřené oblasti kolem zadaných středobodů ploch (např. parcelních čísel). Je-li oblast nalezena, do výkresu se uloží nový uzavřený objekt - prvek typu útvar (shape) nebo složený útvar (complex shape). Tento objekt získá symbologii podle aktuálního nastavení (včetně vyplně) nebo je možné v případě potřeby zachovat atributy výchozích čar hranic plochy (barva, tloušťka, styl). Na výslednou plochu se mohou přenést všechny databázové záznamy, které byly připojeny ke středobodu. Při vyhledávání objektů podle připojených databázových informací se pak může zvýraznit nejen středobod, ale i celá plocha, která jej obklopuje. Zpracování může probíhat v celém výkresu, ve vymezené oblasti nebo jen pro vybrané plochy. Program zpracovává i vnořené plochy (mohou být i několikanásobně vnořené) – v takovém případě bude výsledná plocha obsahovat "díry". Chyby při zpracování jsou označeny chybovými značkami, které je možné projít pomocí prohlížeče chyb.

Základní využití programu Tvorba ploch je zřejmé. Je to především snadné a rychlé vytváření ploch včetně přenášení připojených databázových záznamů. Kromě toho program najde uplatnění při usnadnění dalších rutinních prací spojených s kontrolou dat.

Program Tvorba ploch může být využit i pro:

  • kontrolu neexistujících středobodů např. parcelních čísel - pokud středobod neexistuje, nevytvoří se plocha
  • kontrolu více středobodů v jedné oblasti s možností přesunu duplicitních středobodů do zvolené vrstvy
  • kontrolu nepřipojených záznamů ke středobodům - při vizuální kontrole je mnohem snazší vyhledat nevybarvené plochy než nevybarvené texty (středobody)
  • kontrolu topologicky čisté kresby - pokud hranice ploch na sebe nenavazují, plocha se nevytvoří. Tuto kontrolu je však možné považovat pouze za doplňkovou. Pro kontrolu, ale zejména automatickou opravu čárových objektů je určen program Kontrola a oprava čárové kresby, který umí nedostatky v kresbě (přesahy a nedotáhnutí a mnoho dalších) nejen zjistit , ale i odstranit.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft