Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Klad mapových listů

Základní informace o programu
Stručná charakteristikaPodpora pro práci s mapovými listy - vykreslování, zjišťování názvů mapových listů ČR a SR, automatizované připojování vektorových a rastrových ML
Demo režimAno

Funkce pro práci s kladem mapových listů umožňují vykreslit rám, popisy a síť křížků zadaného mapového listu na území České nebo Slovenské republiky v kladech základních map velkých a středních měřítek i v dalších kladech. Mapový list je možné zadat názvem, ukázáním v mapě nebo je možné postupovat i opačně, tj. k bodu v mapě zjistit názvy mapových listů pro všechna měřítka zvoleného kladu. Mapové listy zvoleného kladu a měřítka mohou být umístěny ve výkresu nebo mohou být v průběhu práce neustále zobrazeny na obrazovce aniž by byly zapsány ve výkresu. Hektometrickou síť křížků lze umístit při umístění rámu mapového listu nebo do libovolné oblasti zadané obecnou ohradou. Jednoduše lze umístit i samostatné křížky, a to včetně popisu souřadnic. Křížky mohou být nakresleny jako dvě lomené čáry s lomovým bodem uprostřed (to usnadňuje pohodlný nájezd na střed křížku bez ohledu na právě aktivní režim nájezdu), dvě úsečky nebo jako značka dle požadavku vašich zákazníků.

Podporované klady:

Panel nástrojů modulu Klad mapových listů
Panel nástrojů modulu Klad mapových listů
Nastavení fukce Nakreslit mapový list Nastavení funkce Umístit souřadnicový křížek Nastavení funkce Zobrazit mapový list ZABAGED 2

Ukázky nastavení některých nástrojů

Pouhým ukázáním na obrazovce lze připojit naskenované rastrové nebo vektorové mapové listy zvoleného kladu, pokud pojmenování souborů odpovídá konvenci ČÚZK. Stejně jednoduše lze připojit naskenované mapové listy 1:10000 dodávané ZÚ v rámci projektu ZABAGED 2, které jsou tvořený pěti samostatnými soubory. V jednom kroku se připojí zvolený počet souborů, každý v jiné barvě.

Program je dostupný samostatně pod názvem Klad mapových listů (součást balíku GeoTools) nebo jako volitelný modul jiných produktů - MGEO a produktů řady SPIDER.

Související stránky

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft