Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Náhrada čar lomenými čarami

Základní informace o programu
Stručná charakteristikaSpojování úseček a lomených čar se stejnými atributy do delších lomených čar
Demo režimDemo: Ano. Pracuje pouze s výkresy do 50 prvků.

Jedním z problémů, který je nutné řešit při zpracování map v digitální podobě, je náhrada jednoduchých čar za čáry lomené. Důvodů je několik:

  • menší velikost výkresu - segmenty uložené jako samostatné čáry (prvky) zabírají celkově mnohem více místa než pokud jsou uloženy jako součást jednoho prvku
  • větší rychlost překreslení výkresu - souvisí s menším počtem zpracovávaných prvků i s tím, že každý vrchol je uložen pouze jednou
  • snazší připojení popisných informací - popisné databázové informace, které se vážou k jednomu úseku tvořeného více segmenty nemusí být připojeny ke každému zvlášť, zjednoduší se tím napojování i údržba a zrychlí se vyhledávání
  • jednodušší manipulace a modifikace liniových úseků - pokud je třeba jednoduše posunout lomový bod, změnit symbologii nebo změřit délku úseku, vytvořit ochranné pásmo atd.
  • správné zobrazení uživatelských stylů čar (liniových značek) - liniové značky se zobrazují jinak na úseku tvořeném jedním prvkem a jinak na stejném úseku tvořeném více samostatnými prvky
  • je to požadavek některého software z oblasti GIS, LIS nebo FM

Program Náhrada čar lomenými čarami nabízí několik způsobů zpracování:

  • prostá náhrada jednoduchých čar za lomené čáry
  • náhrada se spojováním
  • náhrada se spojováním s možností zachovat jednosegmentové úseky (čáry s koncovými vrcholy na křížení s ostatními čarami nebo čáry, u nichž oba vrcholy navazují na čáry s jinými atributy, zůstanou v původním stavu)

V režimech se spojováním se spojují úseky se stejnou symbologií. Pokud při spojování vznikne lomená čára se stejným počátečním a koncovým vrcholem, je možné ji uložit i jako uzavřený objekt (shape). Pokud mají výsledné lomené čáry více než maximální počet vrcholů lomené čáry (to je dáno použitým formátem DGN V7/V8), lze je volitelně vytvořit jako prvek typ složený řetězec (complex chain) resp. složený tvar (complex shape), jde-li o uzavřenou lomenou čáru. Zpracování může probíhat v celém výkresu, ve vymezené oblasti nebo pro vybrané prvky.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft