Informace o firmě

Produkty

Související software

Nadstavby GISoft

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Bentley PowerDraft 2004 Edition - seznam změn oproti verzi 8.1

 • Práce s daty ve formátu DWG
  • Podpora formátu DWG 2004/2005/2006 (čtení i zápis)
  • Možnost kontroly a opravy chyb ve výkresech DWG/DXF
  • Nové možnosti při otevření souborů a operaci Uložit jako
  • Možnost převodu referenčních výkresů
  • Import uživatelských stylů čar
 • Tisk
  • Tisk do souboru ve formátu PDF - standardu pro přenositelné dokumenty. Zdrojem pro PDF může být vše, co lze běžně tisknout - výkresy DGN a DWG, rastrové soubory. Tiskne se přes ovladač PDF.plt. Ve výsledných souborech lze vytvořit odkazy z obsahu, URL odkazy, zachována může zůstat struktura vrstev a referenčních výkresů. Pro další možnosti je možné použít MicroStation PDF Composer. Tisk do formátu PDF je vhodným řešením pro opakované tisky a vytvoření tiskového archivu.
  • Vylepšení v rozvržení tisku, např. optimalizace natočení
  • Různé možnosti definice měřítka tisku
  • Nové možnosti nastavení parametrů tisku rastrových souborů bez nutnosti zasahovat do PLT souboru
  • Rozšíření tabulky per o možnost resymbolizace jednotlivých částí stylů čar a nové proměnné pro substituce textu
  • Při použití systémového tiskového ovladače nebo postscriptového ovladače je možné mapovat TrueType a SHX písma
  • Nástroj pro dávkový tisk, který v předchozí verzi oproti MicroStationu chyběl (např. při tisku do PDF lze pomocí Dávkového tisku vytvořit vícestránkový soubor PDF)
 • Kontrola výkresů z hlediska použití správných vrstev, liniových, textových a kótovacích stylů
 • Práce s vrstvami
  • Ve Správci vrstev lze vybrat více souborů - v seznamu se pak objeví sdružené vrstvy ze všech vybraných výkresů
  • Stromová struktura výkresů je synchronizována mezi dialogovými okny Správce výkresů a Zobrazení vrstev
  • Možnost změny atributů vrstev ve více výkresech současně
  • V dialogových oknech Správce výkresů a Zobrazení vrstev jsou dostupné operace pro práci s referenčními výkresy
  • Přehled obsazenosti vrstev v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy
  • Byla přepracována podpora vnořených referenčních výkresů
  • Při připojení referenčního výkresu se mohou nahrát jeho filtry
  • Možnost zobrazení nově vytvořených vrstev při připojení referenčního modelu
  • Možnost automatické aktualizace vrstev z knihovny DGNLIB při otevření výkresu
  • Příkaz pro odstranění vrstvy, která obsahuje prvky (LEVEL PURGE)
 • Nové nástroje pro vymaskování zobrazení objektů (vhodné zejména pro práci ve 3D)
 • Modelu typu Arch podporuje měřítko pro texty a kóty.
 • Referenční výkresy
  • Mnoho vylepšení v uživatelském rozhraní - např. dialogové okno může zobrazovat hierarchii připojených výkresů
  • Možnost připojení referenčních výkresů pomocí operace Táhni a pusť (ze souborového manažeru, např. Průzkumníka nebo ze seznamu modelů)
  • Na referenční výkresy lze použít současně oříznutí i vyříznutí
  • V dialogovém okně pro výběr připojovaného referenčního výkresu lze vybrat způsob připojení - tzn. výkresy je možné připojit, aniž by se objevilo další dialogové okno jako doposud
  • V přednostním nastavení lze nastavit výchozí parametry připojení
  • Lze ovlivnit barevnost prvků v připojených výkresech - např. omezením saturace nebo nastavením jedné barvy
  • Již připojený referenční výkres můžete jednoduše "nakopírovat" v dalších natočeních (vhodné pro 3D výkresy)
  • V dialogovém okně Pořadí překreslování lze pořadí upravit přetažením nebo pomocí šipek
  • Pro manipulace s referenčními výkresy lze vypnout zvýraznění všech prvků
  • Příkaz pro vynucené znovunačtení referenčního výkresu, přestože se nezměnila jeho velikost ani datum
  • Možnost vypnutí cyklické kontroly referenčních výkresů
 • Multinájezdy - možnost nastavit současně více režimů nájezdu, např. Klíčové body + průsečíky. Celkem lze přepínat mezi třemi sadami multinájezdů
 • Raster Manager
  • Nové nástroje pro manipulaci s připojenými rastry - přesun, natočení a změna velikosti. Tyto nástroje podporují i práci s rastry v 3D výkresech, které nejsou umístěny v rovině XY.
  • Maska pro oříznutí může být definována i B-spline křivkou
  • Další změny jako např. možnost určení, odkud se bude brát informace o umístění rastru, možnost nastavit inverzní tisk apod.
 • Textové styly
  • Zobrazení hierarchického stromu dostupných stylů je volitelné
  • Volitelné zobrazení náhledu včetně možnosti zadat vlastní text
  • Možnost vyvolání funkcí přes pravé tlačítko
 • Úprava textů
  • Poklepání na text se vyvolá jeho editace
  • Podpora tabelátoru a odsazení
 • Kótování
  • Dříve samostatné kótovací nástroje byly sloučeny do menšího množství nástrojů
  • Možnost nastavení více parametrů z dialogového okna parametry funkce (Tool settings)
  • Nový nástroj pro kontrolu kót (umožňuje nalézt přepsané texty kót, rozložené kóty, ztracené asociace, koncové body bez asociace nebo vazby na prvek)
 • Rozšíření nástroje pro umístění poznámky
  • Jednořádkový i víceřádkový text
  • Volba natočení textu
  • Možnost zadat ručně více segmentů odkazové linie
  • Volitelný segment navíc rovnoběžný s textem
  • Odkazová linie úsečka nebo křivka
  • Počátek v koncové značce nebo textu
  • Vazba na měřítko popisů
  • Podpora kótovacích stylů
 • Některá často používaná dialogová okna je možné rozbalit podobně jako nabídku a po provedení operace nebo nastavení se okno ihned skryje
 • Pro otevření souborů se nyní standardně používají dialogová okna ve stylu Microsoft Office (v přednostním nastavení lze nastavit původní vzhled oken)
 • Při práci s výkresy DGN V7 a DWG se standardně po 15 minutách zobrazí výzva k uložení souboru. Interval je možné změnit stejně tak jako nastavit možnost automatického ukládání bez výzvy.
 • Při komprimaci výkresu lze nastavit některé parametry - kromě odstraněných prvků lze z výkresů odstranit např. texty, které obsahují pouze mezery, nepoužité vrstvy, nepoužité definice sdílených značek, nepoužité liniové, textové, kótovací styly apod.
 • V některých dialogových oknech byla rozšířena podpora operace Táhni a pusť. Jedná se o dialogová okna Dávkový převod, Dávkový tisk, Dávkový proces, Modely, Multinájezdy, Referenční výkresy a Pořadí překreslování
 • Možnost nastavení citlivosti pro ovládání perem
 • Rozšíření technologie digitálních práv
  • Administrátor může nastavit, které možnosti ochrany výkresů a které typy licencí budou uživatelům dostupné
  • Vlastník výkresu může zakázat ochranu výkresu dalšími uživateli
 • Byly zavedeny styly multičar (podobně jako textové a kótovací styly)
 • Několik nových možnosti konfigurace historie výkresu - nastavení barev, uložení historie při zavření nebo uložení výkresu, formát číslování verzí
 • Rozšíření šrafování a vzorování
  • V Parametrech funkce se metoda šrafování vybírá ikonou
  • Možnost nastavení zda a jak se budou zohledňovat otvory
  • U metody Uvnitř lze nastavit jak se bude pracovat v vnořenými plochami
  • Ve vzorování je možné vybrat z existujících definic vzorování ve výkresu
 • Byl změněn vzhled dialogového okna Balíčkovač (dříve Java aplikace)
 • Nový nástroj pro kontrolu a změnu parametrů databázových vazeb (součást databázového rozšíření pro uživatele Bentley SELECT)
 • Další změny
  • Funkční klávese lze přiřadit příkaz MATCH FROMCURSOR, pomocí kterého lze převzít aktivní atributy z prvku pod kurzorem
  • Do výkresu lze importovat multičárové styly, kótovací styly, uživatelské styly čar z MicroStation V7 (RSC) a AutoCAD (LIN). Rovněž lze vyexportovat uživatelské styly čar z výkresu do souboru RSC.
  • Podpora digitalizačního tabletu
   • možnost nadefinovat menu
   • změna způsobu připojení menu
   • dodáno ukázkové menu pro MicroStation
  • Z příkazového řádku je možné vyvolat externí příkazy nebo Windows aplikace
  • S konfiguračními proměnnými je možné pracovat i z příkazového řádku
© Copyright 1995-2024 GISoft