Informace o firmě

Produkty

Související software

Nadstavby GISoft

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MicroStation V8i SELECTseries 1 a 2

SELECTseries 1

 • Výměna dat
  • V této verzi se poprvé objevuje hmatatelný výsledek spolupráce se společností Autodesk. Podpora formátu DWG je realizována s využitím jejich programové knihovny RealDWG, což zajišťuje nejvyšší možnou věrnost při zobrazení i ukládání výkresů - výkresy DWG vytvořené nebo upravené v MicroStationu mají nyní příznak Trusted DWG. Součástí instalace jsou i SHX fonty a jsou podporovány Object Enablers. Na druhou stranu z nabídky Pomůcky zmizely funkce pro kontrolu a opravu souboru DWG, protože je knihovna RealDWG nepodporuje.
  • Lze načíst nebo referenčně připojit data ve formátech shapefile, MIF, MID a TAB. Data se vytvářejí nebo zobrazují v té nejjednodušší podobě, např. bodové featury tzn. symboly jako tečky, nejsou poskytovány žádné prostředky pro namapování na buňky, resymbolizaci apod. Pokud jsou data importována nebo převedena do DGN, popisné informace jsou uloženy přímo do výkresu a pro jejich prohlížení a vyhledávání je k dispozici tzv. Prohlížeč položek. Zobrazují se i v dialogu Informace o prvku.
 • Je podporován formát Google SketchUp verze 7 (import, export, referenční připojení)
 • Rozšíření podpory PDF
  • Můžete vytvořit a připojit georeferencované soubory PDF, tzn. soubory s mapou obsahující informace o souřadnicovém systému. Při prohlížení georeferencovaného souboru PDF by se měly v prohlížeči Adobě Reader zobrazovat zeměpisné souřadnice, bohužel Adobe Reader zatím Křovákův systém nezná.
  • Pokud je při tisku do PDF zapnuta vlastnost Propojení, bude výsledný soubor obsahovat všechny odkazy (Engineering links, napojení na dokumenty ze Správce projektů atd.)
  • Pokud je při tisku do PDF zapnuta vlastnost Měření (standardně ano), bude možné v Adobe Readeru odměřovat vzdálenosti a plochy v jednotkách výkresu.
 • Nově, pomocí tzv. i-modelů, je řešena návaznost na připomínkování v programu ProjectWise Navigator - následníkovi Bentley Redline. Data, která chcete někomu poskytnout k připomínkování, se publikují do i-modelu, což je chráněný soubor ve formátu DGN. V jednom souboru jsou zahnuty i případné referenční výkresy a popisné informace. Na rozdíl od dřívějších postupů je zajištěna ochrana připomínkovaných dat před úpravami případně zneužitím, při publikování můžete volitelně zakázat i export dat z výkresu a tisk. Pro prohlížení poznámek zadaných do připomínkovaného výkresu slouží nové dialogové okno Poznámkovací soubory.
 • Tato verze je první, která byla certifikována pro Windows 7 (32bitovou i 64bitovou verzi)
 • Obecná vylepšení uživatelského prostředí
  • Při manipulaci s ukotvitelnými dialogovými okny se zobrazují indikátory ukotvení. Po nájezdu na ně lze dialog ukotvit snadněji a rychleji.
  • V ukotvených dialozích lze pomocí připínáčku zapnout jeho automatické skrývání a ušetřit tím místo na obrazovce. Dialog se objeví při nájezdu na záložku (kartu) a po provedení činnosti se zase skryje.
  • Ukotvit lze mnohem více dialogů než v předchozí verzi programu
 • Referenční soubory
  • Orientaci referenčního výkresu můžete dodatečně změnit kliknutím na položku ve sloupci Otočení
  • Pokud se k modelu typu Arch připojuje model Výkres nebo Kresba, použije se měřítko anotací z připojovaného modelu a měřítko připojení se vypočte z měřítek aktivního a připojovaného modelu.
 • Rastrový soubor lze ve 2D i 3D výkresu připojit v jakékoli orientaci zadáním tří bodů.
 • Nástroje pro úpravy - proběhla konsolidace a zjednodušení nástrojů na ořezávání a prodlužování
  • Původní nástroj Oříznout prvky se přejmenoval na Protáhnout nebo oříznout a nově jsou k dispozici režimy ProtáhnoutOříznout a protáhnout.
  • V nástroji Prodloužit prvek k průsečíku je možné tažením výběrové linie ořezat nebo protáhnout více prvků najednou.
  • Funkce Oříznout k průsečíku nyní ořízne všechny typy prvků.
 • V nástrojích panelu Značky a symboly lze použít vlastní tvar značky a jednotlivé nástroje nyní sdílí společný styl.
 • Ve funkcích pro měření se zobrazují podrobnější informace (souřadnice počátečního a koncového bodu, rozdíl, ve 3D vzdálenost prostorová nebo z promítání ve zvolené rovině)
 • Byla přepracována funkce pro vyhledání a náhradu textu (Hledat/Zaměnit text). Natočení pohledu je volitelné, dialog je nemodální, tzn., že v průběhu můžete využívat další nástroje, pohyb po jednotlivých textech je animovaný, prohledávání ve výkresu probíhá ve směru zleva doprava a shora dolů.
 • Byl zaveden nový 2D typ modelu nazvaný Kresba. Je to podmnožina 2D/3D výkresového modelu určená pro popisky, kóty a další pomocnou kresbu, která není přímo součástí samotného modelu. Použití tohoto typu modelu je volitelné, pomocnou kresbu je nadále možné vytvářet i v modelu typu Výkres.
 • Uložené a dynamické pohledy
  • S uloženými pohledy je možné pracovat i pomocí nástrojů v novém panelu Uložený pohled
  • Při aplikování uloženého pohledu lze konkrétní uložený pohled vybrat i v dialogu Parametry funkce
  • Typ uloženého pohledu lze změnit přímo ve sloupci Typ
  • Z kontextové nabídky lze vyvolat funkci Nalézt použití pro vyhledání všech modelů, ve kterých se daný uložený pohled používá.
  • Vytvoření dynamického pohledu lze zautomatizovat. V dialogovém okně lze určit, zda se má vytvořit uložený pohled, model typu kresba nebo model typu arch.
 • 3D modelování
  • V nástroji Kreslit na tělese je v režimu Vyrazit značku možné ponechat původní prvek, v režimu Změnit polohu líce lze hrany vytáhnout mimo těleso
  • Nástroj Upravit těleso umí vybrat více stěn, hran nebo vrcholů
  • Nástroj na odstranění vlastnosti tělesa podle velikosti umožňuje odstranit detaily podle jejich velikosti.
  • Zejména v souvislosti s 3D tiskem byly podstatně rozšířeny a vylepšeny nástroje pro práci se sítí (mesh). Nově jsou k dispozici funkce pro přidání objemu, vytvoření základny, uzavření sítě do tělesa, kontrolu sítě, odstranění a rozdělení plošky a pokrytí sítě.
   • Výstup do formátu STL (Stereolitography) lze ovlivnit nastavením oříznutí pohledu a měřítka modelu
   • Výstup do formátu VRML nyní podporuje i prvky typu síť
 • Vizualizace
  • Výkonné a vysoce realistické renderovací jádro Luxology představené v předchozí verzi je nyní jediným renderovacím jádrem. Pokud je MicroStation nainstalován v prostředí 64bitového operačního systému, lze využít maximum dostupné paměti a tím zvýšit rychlost a spolehlivost zpracování. MicroStation dokáže využít více jader procesoru (maximálně 32) a renderování lze distribuovat i na jiné počítače.
  • Pomocí posuvníku lze určit, zda v daném okamžiku preferujete kvalitu nebo rychlost (výkon)
  • Náhled na materiál lze zobrazit v samostatném okně a lze použít nastavení nasvícení konkrétního modelu
  • Parametry stínování lze nastavit pro každý materiál jednotlivě
  • Množství záření lze nadefinovat pomocí map záření
  • Podporovány jsou mapy potažení
  • Lze nadefinovat materiál se "srstí" vhodný např. pro trávu
  • Lze použít objemové a kopulové nasvícení
  • Při opakovaných výpočtech lze použít výsledky předchozího zpracování
  • Jsou podporovány vícevrstvé materiály
  • Nastavení světelSprávce světel byly sloučeny do jednoho dialogu
  • Animace
   • Lze ovládat rychlost pohybu kamery
   • Při výpočtu více snímků se mapování tónů se průměruje, což zajistí stejný jas a kontrast

SELECTseries 2

 • Je podporován formát DWG 2010 a lze využít Object Enablers 2010 (tato možnost byla k dispozici již od února 2010, ale instalovala se samostatně).
 • Je podporován formát Autodesk FBX pro výměnu 3D modelů (otevření, import, referenční připojení...).
 • K dispozici jsou nástroje pro práci s mračny bodů, což jsou velkoobjemová data jako výsledek laserového skenování. Pracuje se s formátem POD, jiné formáty je nutné na POD nejprve převést (BIN, CL3, FLS, FWS, LAS, PTG, PTS, PTX, 3DD, RDB, RXP, RSP a XYZ).
 • Tato verze byla certifikována pro práci ve virtualizovaném prostředí Citrix XenApp 5.0 a Microsoft Windows 2008 Server 64bit.
 • Po instalaci této verze lze vyhledávat texty ve výkresech DGN pomocí Windows Search (součást Windows Vista a Windows 7) nebo Google Desktop Search. Indexovány jsou všechny typy prvků, které obsahují text (text, textový uzel, štítek, buňka...). Standardně je nastaveno prohledávání souborů s příponami DGN, DGNLIB, CEL, HLN, I.DGN, RDL A SHT.
 • Byly začleněny již dříve dostupní nástroje pro řešení kolizí a vizualizaci časového harmonogramu, jsou však licencovány samostatně.
 • Vizualizace
  • Existuje více možností nastavení typu výstupu
  • Nové možnosti nastavení materiálů a přepracování Editoru materiálů
  • Nové možnosti nastavení zdroje světla a přepracování Správce světel
  • Nové možnosti renderování (lepší podpora stereo výstupu, podpora výstupu s velkým rozlišením, uložení do formátu EPIX Piranesi...)

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft