Informace o firmě

Produkty

Související software

Nadstavby GISoft

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MicroStation/J 7.1

 • nejvýznamnějším rozšířením je podpora ProjectBank - ProjectBank pracuje jako centrální, na typech souborů nezávislé úložiště grafických dat, ke kterému je možné přistupovat na úrovni jednotlivých komponent. Umožňuje současnou práci více lidí na jednom výkresu, automatickou synchronizací změn, sledování a porovnávání verzí výkresů, uložení dat pocházejících z více formátů (DGN, DWG). Klienty ProjectBank serveru mohou být všechny programy od verze 7.1 (MicroStation/J, MicroStation PowerDraft, MicroStation Powerscope apod.). Podrobnější informace přineseme na samostatné stránce věnované tomuto produktu.
 • rozšířená podpora spolupráce v prostředí internetu/intranetu
  • rozšířená podpora Internet Exploreru 4.0 a 5.0
  • Tvorba HTML (HTML Author) umožňuje zvolit formát výsledných publikovaných obrázků (JPEG, WMF, CGM, TIFF, PNG, SVF)
  • rozšířené možnosti Engineering Links (vazby prvků ve výkresu na WWW stránky)
 • rastrové soubory
  • nová verze Image Manageru pro práci s rastrovými soubory - nyní může pracovat i jako klient programu ModelServer Imager, výrazně se zvýšila rychlost, vlastnosti Image Manageru nyní odpovídají zobrazovacím vlastnostem programu MicroStation Descartes 7.x.
  • znovu se objevila afinní a Helmertovy transformace (v MicroStation/J 7.0 nebyla)
 • podpora kolečka u myši Microsoft Intellimouse pro ovládání pohledů a seznamů v dialogových oknech
  Při standardním nastavení můžete pomocí kolečka posouvat obsah pohledu nahoru a dolů, při stisknuté klávese Shift doprava a doleva a při stisknuté klávese Ctrl zvětšovat a zmenšovat obsah pohledu. Kromě práce v pohledech je možné kolečko použít i pro posuny v seznamech v dialogových oknech. Kolečko funguje i jako prostřední tlačítko.
 • vizualizace
  • dynamická navigace nad modelem pomocí kurzorových kláves nebo myši (využívá QuickVisionGL)
 • export do formátu Piranesi EPIX (produkt pro relistické nebo "umělecké" zpracování 3D modelů - více informací na stránce firmy Informatix Software International 
 • tisk - rozšíření tabulek per
  • ve výběrovém kritériu i výstupní akci je zohledněna barva vyplnění
  • ve výběrovém kritériu je možné zadat referenční výkresy podle logického jména
 • import/export
  • podpora formátu AutoCAD 2000
  • import/export DWG
   • konverze ACIS Solids - Smart Solids
   • rozšířená podpora B-splinů při exportu
   • rozšířená podpora exportu referenčních výkresů (Xref)
   • rozšířená podpora uživatelských stylů čar
   • export kótovacích stylů
   • rozšířená podpora pro SHX a fonty TrueType
   • rozšíření programátorského rozhraní pro další customizaci
  • import/export ACIS SAT
  • import/export Step AP203/AP214
 • nástroje
  • možnost připojit více referenčních výkresů v jednom kroku (buď výběrem více souborů v dialogovém okně nebo pomocí operace "táhni a pusť" (drag&drop) ze souborového manažeru (např. Průzkumníka) ve Windows
  • integrovaný nástroj pro kontrolu pravopisu (umožňuje zkontrolovat vybrané texty, texty v ohradě nebo text v dialogovém okně pro zadávání textů) - s lokalizací tohoto modulu se zatím neuvažuje
  • Nástroje pro šrafování, vzorování, měření ploch a vytvoření regionu umožňují při použití režimu Vnitřek (Flood) zohlednit případné vnořené plochy. V nástrojích pro šrafování a vzorování lze rovněž zohlednit texty (šrafy nebo vzor pak přes text nepřecházejí)
  • kótování
   • pohodlnější výběr díky přeskládání nástrojů v panelech
   • nové funkce (symetrické kóty, jednostranné kóty, kótování zkosení, přidání a vymazání vynášecí čáry, nástroj na modifikaci textu nebo délky vynášecí čáry, nástroj na znovuobnovení asociativity kót)
   • volitelná možnost změna barvy kóty při ztrátě asociace (v Přednostním nastavení)
 • databáze
  • podpora databáze Oracle 8.0x
  • Visual SQL browser umožňuje výsledky dotazů zobrazit v generovaných formulářích (to již bylo možné dříve) nebo nově také ve Visual SQL Data Browseru. Vybraný řádek je možné lokalizovat ve zvoleném pohledu.
 • nové jádro Parasolid 11.1

Další změny a rozšíření jsou součástí jednotlivých profesních nadstaveb, které se dodávají spolu s MicroStationem.

Zde uvádíme novinky Geo nadstavby - MicroStation Geographics 7.1:

 • síťová analýza - řada nástrojů poskytující základní funkčnost pro síťovou analýzu směrových, vážených a lineárních sítí. U směrových sítí lze každému segmentu (hraně) přiřadit kladnou nebo zpětnou impedanci (příkladem mohou být např. jednosměrné ulice). K dispozici jsou tyto základní analýzy:
  • hledání nejkratší cesty
  • radiální hledání
  • dopředné trasování
  • zpětné trasování
 • Visual SQL browser (viz výše) - upravená verze pro MicroStation Geographics, navíc podporuje Oracle Views
 • MicroStation GeoDefiner - podmnožina produktu MicroStation GeoCoordinator umožňující využívat přiřazený souřadný systém - např. zobrazovat zeměpisné souřadnice
 • podpora ProjectWise 2.2 - výkresy projektu mohou být uloženy a spravovány pomocí ProjectWise (přístupová práva, správa verzí apod.)
 • podpora "propojených" tabulek v databázi MS Access
 • nástroj pro naplnění souřadnic X,Y v databázi podle bodů nebo liniových objektů
 • nástroj pro naplnění délek v databázi podle liniových objektů
 • nástroj pro konverzi navazujících čar nebo lomených čar v ohradě do delších lomených čar
 • možnost uložení výsledků svázaných dotazů (join queries)

© Copyright 1995-2023 GISoft