Informace o firmě

Produkty

Související software

Nadstavby GISoft

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MicroStation SE (5.7)

MicroStation SE (SELECT Edition) je speciální verze, která vznikla sloučením předchozí MicroStation 95 se dvěmi původně samostatnými produkty a dalšími rozšířeními dostupnými v rámci podpory Bentley SELECT. Upgrade na tuto verzi je možný jen pro zákazníky Bentley SELECT.

Zásadním rozšířením je začlenění dříve samostatných produktů MicroStation Masterpiece (fotorealistické stínování objektů) a MS ImageManager (práce s rastrovými daty) společně s integrací internetových nástrojů a digitálních podpisů.

Přehled rozšíření MicroStation SE

Kreslící nástroje

 • Zvýšená přesnost (volitelná vlastnost)
 • Nové editační nástroje
 • Zlepšený výběr prvků (PowerSelector)
 • Možnost zvýraznění prvků ve výběrové množině volitelnou barvou
 • Správce vrstev - veškeré nastavení z jednoho dialogového okna, nastavení vrstev ve více výkresech najednou, zobrazení obsazených vrstev, vypnutí vrstvy výběrem prvku (vrstvy prvku/všech kromě vrstvy prvku)
 • Referenční výkresy: výměna výkresů, nakopírování prvků do aktivního výkresu, náhled před připojením, možnost setřídění, zvýraznění nenalezených výkresů, Agent referenčních výkresů
 • Nové 3D nástroje
 • Nástroje pro ořezávání
 • Setinné stupně (grady)

Ovládání

 • Uživatelské prostředí vychází ze standardu MS Office 97 (barevné ikony, rozbalovací seznamy, inkrementační tlačítka apod.)
 • Pohodlnější zapínání/vypínání pohledů
 • Klient a server OLE 2 (umožňuje např. vložit tabulku Excelu do výkresu - vazba zůstává zachována)
 • Podpora poštovního standardu MAPI
 • Podpora digitizéru přes rozhraní WINTAB
 • Inteligentní podpora operací “táhni a pusť”

Vylepšená výměna dat

 • AutoCAD DWG R13, R14
 • STEP AP 203, IGES s Jama
 • Dávkový tisk
 • Spolupráce s rastrovými obrázky (PNG, JPG, TIFF, TGA, BMP atd.)

Rastrové výkresy

 • Integrace ImageManageru zobrazujícího soubory ve formátu HMR (z MicroStation Descartes a MicroStation Reprographics)
 • podporuje TWF soubory
 • Rastrové referenční výkresy: rychlejší, není potřeba aktualizace pohledů při nastavení transparentnosti

Databáze

 • Přímá a ODBC podpora Sybase
 • Vylepšená podpora Oracle a Informix
 • MDL databázové formuláře
 • Visual Select (Query Builder)
 • Formuláře Access
 • Konverze štítků do databáze a naopak

Vizualizace

 • Integrace MicroStation MasterPiece
  • Raytracing
  • Radiozita
  • Zobrazení modelu ve skutečném prostředí podle fotografie
  • Parametrické animace
 • Quick Vision (stínování s texturami v reálném čase)
 • Asociativní 2D kompozice přes viditelné hrany

Integrace s internetem

 • Integrovaný webový prohlížeč
 • Spolupráce se standardními webovými prohlížeči
 • Publikační HTML nástroje (publikování knihoven značek a uložených pohledů do HTML)
 • Výstup SVF, CGM a VRML
 • Archiv výkresů lze opatřit digitálním podpisem

© Copyright 1995-2024 GISoft