Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Tipy, triky - texty, fonty

Text v Textovém procesoru je příliš velký. Mohu jeho velikost nějak upravit?

Ano, od verze 8.5 lze velikost nastavit zadáním příkazu WORDPROCESSOR DISPLAYFONTSIZE xx, kde xx je počet bodů, např. 12. Výchozí hodnota je 16.

V MicroStationu XM 08.09.03.68 i 08.09.04.51 se mi nedaří zadat některé znaky s diakritikou (ěščřž)

Pozn.: Problém se týká i odvozených softwarů verze 08.09.03.xx, např. MicroStation PowerDraft

Problém nastává při použití Textového procesoru v kombinaci s klasickými, tedy RSC fonty. Pro netrpělivé nejprve způsob, jak problém obejít:

Nastavte konfigurační proměnnou MicroStationu MS_WORD_PROCESSOR_DISPLAY_RSC_USING_DEFAULT_FONT na hodnotu 1 a MicroStation spusťte znovu. Tím způsobíte, že se Textový procesor bude při práci s textem zadaným v RSC fontech chovat jako v předchozích V8 verzích (08.00.xx.xx až 08.09.02.68) a vyhnete se tím problémům se znaky s diakritikou.

Alternativně, pokud nepožadujete některé vlastnosti Textového procesoru (např. různé fonty v jednom textu apod.), můžete pro zadávání a úpravu textu použít klasického textového editoru známého ze starších verzí MicroStationu (před verzí V8). Tuto změnu provedete v dialogovém okně Prostředí > Přednostní nastavení > Texty. Změňte Typ textového editoru na Dialogové okno.

A pokud vás zajímají důvody problematického chování Textového procesoru, čtěte dále.

MicroStation verze 08.09.03.68 přišel s novinkou při práci s RSC fonty. Doposud (od první verze V8 do verze 08.09.02.68) se při práci v Textovém procesoru text v dialogovém okně zobrazoval identicky jako ve výkresu pouze při použití True Type fontů, text s RSC fonty se vždy zobrazoval jedním výchozím fontem. Je to proto, že Textový procesor používá pro zobrazení textu komponentu DHTML společnosti Microsoft , která RSC fonty MicroStationu nezná, proto byl text zadaný v jakémkoli RSC fontu zobrazován vždy jedním náhradním fontem. U běžných fontů nebyl žádný problém, pouze se znaky v dialogovém okně nezobrazovaly přesně tak jako ve výkresu. Problém však existoval při zadávání některých fontů nebo speciálních znaků, pro které výchozí font nemá odpovídající ekvivalenty. Z tohoto důvodu byla ve verzi 08.09.03.68 zavedena možnost zobrazení i těchto fontů. Dosáhlo se toho tak, že při použití RSC fontu MicroStation vytvoří dočasný True Type font, převedený z RSC, který se pak použije pro zobrazení v Textovém procesoru. Bohužel má toto chování následující problémy při práci se znaky jiných než západních abeced:

1. Text je ve výkresu uložen v Unikódu (tedy ve dvou bajtech), což je chybně, protože se texty v pohledech nadále zobrazují pomocí RSC fontů, jejichž znaky jsou pouze jednobajtové (0-255). Některé znaky s diakritikou (např. á,í,é) jsou shodou okolností zobrazeny správně, protože jejich pozice v kódové stránce Unicode se shoduje s pozicí východoevropské kódové stránky Windows 1250. Jde o znaky používané i v západních abecedách.
2. Při převodu RSC fontu do dočasného True Type fontu se nepřevedou znaky v kódové stránce Windows 1250 správně.

Naštěstí je možné původní chování obnovit nastavením konfigurační proměnné MS_WORD_PROCESSOR_DISPLAY_RSC_USING_DEFAULT_FONT na hodnotu 1.

Jak zadat v MicroStationu speciální znaky?

Existuje několik možností:

 • Pokud znáte dekadickou hodnotu znaku, zadejte ji za zpětným lomítkem, např. \94
  Pozn.: potřebujete-li v textu zadat znak zpětné lomítko (tak, aby následující znaky nebyly interpretovány jako součást speciálního znaku), zadejte dvě zpětná lomítka.
 • Přednostním nastavení > Texty změňte Typ textového editoru na WISIWYG. Dialogové okno zobrazí všechny znaky aktivního fontu, přesněji znaky od pozice 32. Pak můžete speciální znak zadat kliknutím na příslušné tlačítko.
 • Ve většině vestavěných fontů MicroStationu (RSC) jsou na pozicích 1 až 3 nedefinovány znaky pro průměr, a čísla 2 a 3 jako horní index, tj. "na druhou", "na třetí". Podobně jako v prvním případě zadejte
  • \1 pro znak průměr (potřebujete-li hned za symbolem průměru zadat hodnotu průměru, pak dekadickou hodnotu znaku zadejte třímístným číslem, např. \00112cm se zobrazí jako ∅12cm)
  • \2 pro číslo 2 jako horní index (na druhou), např. pro metry čtvereční
  • \3 pro číslo 3 jako horní index (na třetí), např. pro metry krychlové
 • Od MicroStation XM lze speciální znak (symbol) vložit přímo z textového procesoru. Navíc lze často používané symboly uložit jako Oblíbené.
  Seznam oblíbených symbolů je uložen v souboru C:\Documents and Settings\<Váš účet>\Local Settings\Application Data\Bentley\MicroStation\8.9\<hausnumero>\prefs\FavoriteSymbols.xml, který se dá snadno zkopírovat na jiný počítač.

Pozn.: Znak průměr se rovněž vyskytuje na běžné pozici ve fontu 100 ANSI_SYMBOLS. V textovém editoru funkce Umístit text zapište "n" (na této pozici je umístěn symbol průměru) a hodnotu průměru (číslice). Pokud vám nevyhovuje vzhled číslic, musíte číslice umístit v jiném fontu (v MicroStation do verze 7.1 jako samostatný text - jeden text (prvek typu text) může obsahovat pouze jeden font, od verze 8 již toto omezení neplatí).

Existují nějaká již vytvořená kvalitnější písma pro MicroStation, která by obsahovala východoevropské znaky?

Ano, více informací najdete na stránce Doplňková písma pro produkty řady MicroStation.

Jak zkopírovat všechny texty ve výkresu do textového editoru?

Velice jednoduše. Texty ve výkresu vyberete do výběrové množiny a zkopírujete je do schránky. V textovém editoru je ze schránky vložíte. Pokud je vložíte např. do Wordu, můžete tak oklikou vyřešit kontrolu podle pravidel českého / slovenského pravopisu. Špatné texty pak opravíte pomocí funkce Hledat / Zaměnit text.

Když chci umístit víceřádkový text, umístí se text po jednom znaku pod sebou. Pokud umisťuji jeden řádek textu, je vše v pořádku. Kde je problém?

Pravděpodobně máte chybně nastavenu proměnnou "Délka řádku" v dialogovém okně Prvek > Text. Hodnota proměnné má být v rozsahu 1 až 255. Pokud nastavíte hodnotu na 1, bude víceřádkový text umístěn ve sloupci. Již jsme se setkali i s výkresem, který měl hodnotu chybně nastavenu na 0. V tomto případě je vytvořen textový uzel, ve kterém je 128 prázdných řádků a až v posledním požadovaný řetězec.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft