Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

MicroStation Software Prerequisite Pack

Co jsou Prerequisites for Bentley Desktop Applications a MicroStation Software Prerequisite Pack?

Pokud instalujete aktuální verze produktů Bentley, tak požadované komponenty třetích stran se stáhnou během instalace. Starší verze produktů
MicroStation a všechny odvozené softwary (MicroStation PowerDraft, Bentley PowerMap, Bentley Redline, Bentley View apod.) využívají od verze V8 XM Edition (8.9) více systémových komponent společnosti Microsoft jako např. DirectX, Microsoft .NET Framework, MSXML apod. Všechny tyto komponenty nemusí být běžnou součástí operačního systému nebo nemají požadovanou verzi, je proto nutné je doinstalovat. Aby byla instalace těchto komponent co nejjednodušší, byl vytvořen balík Prerequisites for Bentley Desktop Applications (dříve MicroStation Software Prerequisite Pack) - česky "balík předpokladů", který obsahuje všechny požadované komponenty v jedné instalaci - nemusíte zjišťovat, zda máte požadovanou verzi komponenty, nemusíte stahovat a instalovat každou komponentu zvlášť. Tento balík je nutné nainstalovat před instalací vlastního softwaru Bentley.

Různé verze MicroStationu (a odvozených softwarů) vyžadují různé verze Prerequisite Packu. To znamená, že pokud přecházíte např. z MicroStation 8.9.2 na vyšší verzi, musíte nainstalovat i novější verzi Prerequisite Packu, protože jsou vyžadovány novější verze některých komponent. Neočekávaně to platí i naopak - pokud máte nainstalovánu nejnovější verzi Prerequisite Packu, neznamená to, že budete moci nainstalovat starší verzi MicroStationu! Vždy použijte odpovídající verzi Prerequisite Packu.

MicroStation V8i SELECTseries 1 08.11.07.xx a odvozené softwary
Prerequisites for Bentley Desktop Applications 08.11.07.03-04
Obsahuje:
 • Windows Installer 3.1v2
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • DirectX 9c
 • MSXML 6 Service Pack 1 (32 i 64 bitová verze)
 • VBA 6.4
 • DHTML Editing Control for Applications
MicroStation V8i 08.11.05.xx a odvozené softwary
Prerequisites for Bentley Desktop Applications 08.11.05.05
Obsahuje:
 • Windows Installer 3.1v2
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • DirectX 9c
 • MSXML 6 Service Pack 1 (32 i 64 bitová verze)
 • VBA 6.4
 • DHTML Editing Control for Applications
MicroStation XM Edition 08.09.04.xx a odvozené softwary
Prerequisite Pack 08.09.04.01
Obsahuje:
 • Windows Installer 3.1v2
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Microsoft .NET Framework 2.0 x64
 • DirectX 9c (verze z prosince 2006)
 • MSXML 4 with Service Pack 2
 • VBA 6.4
 • DHTML Editing Control for Applications
MicroStation XM Edition 08.09.03.xx a odvozené softwary
Prerequisite Pack 08.09.03.xx
Obsahuje:
 • Windows Installer 3.1v2
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Microsoft .NET Framework 2.0 x64
 • DirectX 9c
 • MSXML 4 with Service Pack 2
 • VBA 6.4
 • DHTML Editing Control for Applications

Upozornění: Použijte verzi 08.09.03.09, protože předchozí verze 08.09.03.06 skončí předčasně, pokud je instalována v prostředí s českým nebo slovenským regionálním nastavením (konkrétně v případě, že je jako desetinný oddělovač nastavena čárka).

MicroStation XM Edition 08.09.02.xx a odvozené softwary
Prerequisite Pack 08.09.02.xx
Obsahuje:
 • Windows Installer 3.1v2
 • Microsoft .NET Framework 1.1, .NET service packy a hot fixy
 • DirectX 9c
 • MSXML 4 with Service Pack 2
 • VBA 6.4

Otázky a odpovědi

Mám nainstalovánu nejnovější verzi Prerequisite Packu, ale při instalaci MicroStationu se zobrazí hlášení Tento produkt potřebuje pro svůj provoz alespoň tuto verzi: 08.09.00.08 balíčku XM Prerequisite. Nainstalujte nejnovější XM Prerequisite balíček, a poté znovu spusťte instalaci.

Toto hlášení je zavádějící, správně by mělo být uvedeno Nainstalujte odpovídající XM Prerequisite balíček. Např. před instalaci MicroStationu (nebo jiného odvozeného produktu) verze 08.09.02.xx by měl být nainstalován Prerequisite Pack 08.09.02.xx. Jednak proto, že si tuto verzi kontroluje instalace MicroStationu, ale i proto, že MicroStation 08.09.02.xx vyžadoval .NET Framework 1.1, kdežto novější verze Prerequisite Packu obsahují .NET Framework 2.0. Přítomnost vyšší verze .NET Frameworku neznamená, že jsou podporovány aplikace využívající nižších verzí. Různé verze .NET frameworku jsou instalovány paralelně, např. Windows Vista standardně obsahují .NET Framework 2.0 a 3.0.

V čem se liší česká verze?

Česká verze obsahuje české verze některých komponent Microsoftu. Samotný instalační program hovoří anglicky.

Instalace Prerequisite Packu skončí předčasně hlášením Installer needs Microsoft Internet Explorer 6.0 or greater.

Toto je problém Prerequisite Packu verze 08.09.03.06, který nastane v případě, že je instalace spuštěna v prostředí s českým nebo slovenským regionálním nastavením (obecně v prostředí, které má jako desetinný oddělovač nastavenu čárku). Problém můžete vyřešit tak, že si dočasně nastavíte desetinný oddělovač na tečku - viz Ovládací panely > Místní a jazykové nastavení > Vlastní nastavení > Desetinný oddělovač. Dalším řešením je použít novější verzi Prerequisite Packu - problém byl odstraněn ve verzi 08.09.03.09.

© Copyright 1995-2023 GISoft