Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Starší software Bentley Systems

V průběhu vývoje produktů dochází k postupné integraci vlastností nebo nahrazování produktů jinými. V následující tabulce najdete software, který se objevoval v nabídce Bentley Systems v minulosti a jejichž funkčnost postupně přešla do produktů jiných.

Upgrade ze starších verzí je možný pouze prostřednictvím služby Bentley SELECT. Nezáleží na tom, jak starou verzi máte, smluvní poplatky jsou nezávislé na stáří verze softwaru, který doposud používáte. Po uzavření smlouvy můžete okamžitě přejít podle potřeb na jakoukoli novější verzi.

Základní produkty

MicroStation 95
MicroStation SE
MicroStation/J

Tyto produkty jsou pouze označením různých verzí stejného produktu - MicroStation. Více informací najdete na stránce Historie verzí základních produktů Bentley Systems.
Nadstavby a rozšíření
PDF Composer MicroStation PDF Composer byl software, který nabízel více možností při tisku výkresů DGN a DWG do formátu PDF oproti tomu, co nabízel samotný MicroStation (2004 Edition, XM Edition). Byl vhodným řešením pro opakované tisky a nabízel některé možnosti, které byly doposud dostupné jen uživatelům programu Digital Interplot. Poslední verze PDF Composeru je určena pro MicroStation V8 XM Edition. Přímým následníkem určeným pro řadu V8i je ProjectWise InterPlot Organizer. Je licencován přes ProjectWise Passport, který mohou uživatelé Bentley SELECT získat zdarma.

Pozn.: Některé z vlastností PDF Composeru nabízí Organizér tisku, který je součástí MicroStation V8i.

MicroStation Geographics Jedno z profesních rozšíření MicroStationu určené pro zpracování a vedení geoprostorových dat (návaznost na popisné databázové informace a prostorové analýzy apod). Následníkem je Bentley Map, ten již však není dostupný v ceně MicroStation, ale je dodáván jako samostatná placená nadstavba.
MicroStation GeoExchange Software pro transformace grafických i negrafických dat z/do jiných formátů a systémů. Tento placený software nahradil nástroj GeoDataInterChange, který byl k dispozici zdarma SELECT uživatelům profesní nadstavby MicroStation Geographics 7. Od MicroStation 8.1 jsou funkce pro import/export z/do jiných formátů součástí MicroStation Geographics.
MicroStation Reprographics Software pro zpracování rastrových souborů. Měl podobné vlastnosti jako Bentley Descartes, ale byl určen především pro zpracování černobílých (jednobarevných) rastrů. V souvislosti s akvizicí softwaru I/RAS B od firmy Intergraph již není MicroStation Reprographics dále vyvíjen.
Bentley I/RAS B Od verze V8i (08.11) byly programy Bentley I/RAS B a Bentley Descartes sloučeny do jednoho. Nadále je nabízen pouze Bentley Descartes.
Prohlížeče
Bentley Redline Bentley Redline byl prohlížeč vektorových souborů ve formátu DGN V7, DGN V8, DWG a rastrových souborů s možností připomínkování. Byl uváděn současně s MicroStationem, a to od verze 8.0 až XM Edition. Od verze V8i je jeho následníkem Projectwise Navigator, který navíc obsahuje pokročilé možnosti vizualizace a podporuje tzv. i-modely.
MicroStation GeoOutlook MicroStation GeoOutlook byl prohlížeč souborů ve formátech DGN, DWG, DXF s možností spolupráce s databází nebo prohlížeč GIS projektů. Vlastnosti připomínkování nabízely dostatečné možnosti pro to, aby se MicroStation GeoOutlook používal pro 2D pořizování dat. Pro editační pracoviště je následníkem Bentley PowerMap, pro prohlížecí pracoviště je následníkem Bentley PowerMap Field. Poslední verze MicroStation GeoOutlooku je 7.1.
MicroStation PowerScope MicroStation PowerScope byl software prohlížení a tisk souborů ve formátu DGN a DWG. Jeho přímým následníkem je Bentley Redline. Jako další alternativy pro prohlížení je možné použít Bentley View (zdarma).
MicroStation Review MicroStation Review byl software pro prohlížení a tisk souborů ve formátu DGN a DWG. V současné době lze vybírat mezi těmito softwary:
  • Bentley Redline - modernější prohlížeč, ale oproti MicroStation Review nepodporuje spolupráci s databází a nelze v něm spouštět nadstavbové MDL aplikace
  • Bentley View - nejjednodušší prohlížeč zdarma, umožňuje pouze prohlížení a tisk
  • MicroStation GeoOutlook odpovídá vlastnostem MicroStation Review nejvíce, navíc umožňuje pracovat s GIS projekty MicroStation Geographics, poslední verze 7.1
Serverové produkty
ModelServer Publisher ModelServer Publisher byl serverový software pro dynamické publikování vektorových (2D,3D) souborů ve formátech DGN, DWG v prostředí intranetu / internetu. Jeho následníkem je Bentley Publisher.
Viecon Publisher Tento software byl přejmenován na Bentley Publisher.
ModelServer Discovery ModelServer Discovery byl serverový software pro dynamické publikování GIS dat v prostředí intranetu / internetu. Jeho následníkem byl Bentley Publisher, v současné době je jím Bentley Geo Web Publisher.

ModelServer Continuum ModelServer Continuum byl systém zajišťující bezešvé uložení grafických dat v databázi Oracle. Jeho nepřímým následníkem je MicroStation Geographics iSpatial 7 resp. novější verze MicroStation Geographics.

ModelServer Imager ModelServer Imager byl serverový software pro publikování velkoobjemových rastrových souborů v prostředí intranetu / internetu, správce archivu pro klienty (Bentley Descartes apod.). Nyní je dostupný pouze jako součást systému Bentley Geo Web Publisher.
ProjectBank ProjectBank byl (je) centrální, na typech souborů nezávislé úložiště grafických dat, ke kterému je možné přistupovat na úrovni jednotlivých komponent. Umožňuje současnou práci více lidí na jednom výkresu, automatickou synchronizací změn, sledování a porovnávání verzí výkresů, uložení dat pocházejících z více formátů (DGN, DWG). Poslední verze podporuje MicroStation/J. Historie změn byla implementována do MicroStation V8, ostatní vlastnosti budou údajně zaintegrovány do MicroStation V9.
MicroStation TeamMate MicroStation TeamMate byl software pro správu technické dokumentace v prostředí lokální sítě. Přímým následníkem je ProjectWise.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft