Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Změny pro uživatele s uzavřenou smlouvou Bentley SELECT (22.6.2016)

Od tohoto čtvrtletí společnost Bentley Systems zavedla změny ve výpočtu počtu užívaných licencí jejich softwaru uživateli s uzavřenou smlouvou Bentley SELECT. Souběžné užívání většího než zakoupeného počtu licencí je na konci čtvrtletí vyhodnocováno jako užití dočasných licencí a tomuto uživateli je automaticky zasílán daňový doklad.
Nejvýznamnější změny:

  1. spuštění softwaru na dobu kratší než 10 minut není započítáváno do statistik
  2. zkrácení časového intervalu pro vyhodnocení souběžného spuštění licencí z jedné hodiny na 10 minut

Vítanou novinkou je, že spuštění softwaru na dobu kratší než 10 minut není považováno za užití softwaru a není následně zahrnováno do výpočtu. To je změna, na kterou čekala i řada uživatelů našeho softwaru, kteří využívají sdílené síťové licencování. Při současném spuštění naší aplikace a softwaru Bentley Systems (MGEO nebo některého z produktů řady SPIDER) může dojít k překročení počtu zakoupených licencí našeho softwaru a nyní má uživatel možnost software vypnout aniž by to bylo započteno do statistik užití softwaru Bentley Systems.

Druhou významnou změnou je zkrácení časového intervalu, ve kterém je vyhodnocováno užívání licencí více uživateli, z jedné hodiny na 10 minut. Tento interval je základní časovou jednotkou pro výpočet. Pokud v rámci tohoto intervalu spustí software dva uživatelé a i když reálně nenastane souběh spuštění softwaru, je užití vyhodnoceno jako užití dvou licencí softwaru. Zkrácení tohoto intervalu je také vítanou změnou, protože přináší možnost využívat software v rámci společnosti mnohem flexibilněji.


© Copyright 1995-2024 GISoft