Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky PDKN 1.0

1. PDKN 1.0.0 (listopad 2007)

  • Úvodní verze

2. PDKN 1.0.1 (březen 2008)

Pozn.: Upgrade z předchozí verze 1.0.0 je bezplatný.

  • Od této verze je jako platforma podporován i Bentley PowerMap XM Edition.
  • Je podporován výměnný formát VFK verze 3.2.
  • Protože došlo ke změně odkazu pro ověření popisných informací na serveru http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ , byl tento odkaz změněn i v programu. Navíc je možné tvar odkazu zadat uživatelsky v dialogovém okně Nastavení, aby bylo možné reagovat na případné změny v budoucnu bez nutnosti zásahu do programu.
  • Nástroj Prohlížení vybraných prvků - ze záhlaví i z nabídky Seznam je nyní zřejmé, zda je aktuální seznam dočasný nebo uložený v souboru LVE.

3. PDKN 1.0.2 (červenec 2008)

Pozn.: Upgrade z předchozích verzí 1.0.x je bezplatný.

  • Jsou podporovány definiční body v souborech VFK. Načítají se jako parcelní čísla a můžete je využít pro vyhledání parcel v katastrálních územích, kde zatím neexistuje katastrální mapa ve vektorové podobě. Kliknutím na definiční bod ve formě parcelního čísla se zobrazí popisné informace parcely.
  • Věcná břemena se načítají jako linie s uživatelským stylem čáry.
  • Pokud při načtení souboru ve výměnném formátu vyberete složku vytvořenou ve starší verzi programu obsahující databází, která již neodpovídá aktuálním požadavkům na načtení dat (došlo např. ke změně v definici vzhledu načítaných dat - viz věcná břemena), zobrazí se upozornění a je nutné vybrat novou složku. V nové složce se vytvoří nová databáze odpovídající požadavkům aktuální verze programu.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft