Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Tipy, triky - tisk, plotrování

Obsah této stránky

 1. 1. Co způsobuje přepínač Tisknout jako rastr?
 2. 2. Na některých tiskárnách a plotrech nám nelze nastavit orientaci papíru (naležato / nastojato) a tisk nám proto "vylézá" z papírů. Pro tisk využíváme výchozí tiskárnu Windows a používáme konfigurační soubor printer.plt.
 3. 3. S MicroStationem se dodává spousty ovladačů pro tisk. Který z nich mám použít pro svou tiskárnu nebo plotr?
 4. 4. Nainstaloval jsem poslední verze Bentley produktů V7 na novém počítači s Windows XP SP2 a při tisku se zobrazuje okno s hlášením "Windows plot subclass - check failed, code 3422". Co to znamená a jak se okna zbavím?
 5. 5. Proč PowerMap 2004 a Bentley Redline 2004 netiskne s naposled zvoleným Bentley ovladačem a stále nabízí systémovou tiskárnu?
 6. 6. Používám Bentley PDF Composer a nemohu zvolit jinou velikost výstupu než A4. Umí PDF Composer vytvořit PDF soubor větších formátů, např. A1 nebo A0?
 7. 7. Nemohu poslat tisk na USB tiskárnu. Se starou tiskárnou jsem zadal "LPT1" a šlo to. Když zadám USB tak to nefunguje.
 8. 8. Jak vytisknu silné čáry, aby měly rovný (nezakulacený) konec?
 9. 9. Čáry na tiskárně jsou příliš tlusté, i když jsou ve výkresu nakresleny tloušťkou 0.
 10. 10. Jak vytisknu body (tečky, aktivní body, úsečky nulové délky) nebo naopak, jak zakážu, aby se body tiskly?
 11. 11. Pro tisk používám interní ovladače MicroStation. Jak mohu nastavit metrické formáty papíru a jednotky?
 12. 12. Pro tisk používám tiskové ovladače Bentley. Jak pošlu tisk přímo na síťovou tiskárnu (plotr)?
 13. 13. Pro tisk používám tiskové ovladače Bentley. Jak pošlu tisk přímo na lokálně připojený plotr (tiskárnu)?
 14. 14. Jak jednoduše nastavím černobílý tisk na barevné tiskárně (plotru)?

Co způsobuje přepínač Tisknout jako rastr?

Přepínač Tisknout jako rastr byl zaveden v MicroStationu XM. Nastavuje režim, při kterém se data neposílají na tiskárnu jako vektory, ale jako rastrové obrázky. Tento způsob tisku je určen zejména pro tisk dat, která nelze vytisknout jinak, např. průsvitné plochy. Rovněž tisk podkladových rastrových dat by měl probíhat efektivněji, ačkoli rasterizovaný tisk není podmínkou.

Při tisku se využívá grafická karta, což znamená, že výstup je podobný tomu, co vidíte na obrazovce. MicroStation rozděluje pohled na několik bloků a tisk probíhá víceprůchodově, pro každý blok zvlášť (proto také rasterizovaný tisk trvá déle). Z principu tisku vyplývá, že tento způsob tisku je nezávislý na použité tiskárně (ovladači) - vypadá vždy stejně. Pokud není nastaveno jinak, tisk v tomto režimu probíhá v barvách True Color.

Pozn.: Přepínač Tisknout jako rastr je obdobou ovladače ripwin32 známého z předchozích verzích MicroStationu. V těchto verzích byl však rasterizovaný výstup podporován pouze pro výstup přes Windows tiskárnu, od MicroStation XM je rasterizovaný tisk možný i s Bentley ovladači, které podporují tisk rastrových dat (ne HP-GL/2).

Na některých tiskárnách a plotrech nám nelze nastavit orientaci papíru (naležato / nastojato) a tisk nám proto "vylézá" z papírů. Pro tisk využíváme výchozí tiskárnu Windows a používáme konfigurační soubor printer.plt.

V některých případech může být problém v komunikaci ovladače tiskárny s MicroStationem. Ověřte, že máte ve Windows nainstalovány aktuální ovladače pro tiskárnu / plotr. Také můžete zkusit použít některý z ovladačů Bentley, viz ovladače.
Některé tiskárny používají pootočený souřadnicový systém, mají přehozené souřadnice X a Y. Používáte-li jiný ovladač než printer.plt, nastavte si požadovanou velikost papíru, např. takto:

size=(700,620)/num=0/off=(7,7)/name=Role 62 varianta1
size=(620,700)/num=0/off=(7,7)/name=Role 62 varianta2

Proveďte zkušební tisk pomocí obou variant. Podle výsledku, která varianta dopadla podle vašich představ, odstraňte "chybnou" variantu.
S velikostí papírů souvisí také nastavení metrických formátů!

S MicroStationem se dodává spousty ovladačů pro tisk. Který z nich mám použít pro svou tiskárnu nebo plotr?

Nejprve si nainstalujte poslední dostupný ovladač vaší tiskárny do Windows (ovladače jsou zpravidla k dispozici na stránkách výrobce) a v MicroStationu nastavte printer.plt. Pokud máte i nadále s tiskem problémy, můžete použít některý z dodávaných ovladačů Bentley. Podle komunikačního jazyka, který podporuje vaše zařízení, zvolte:

Název ovladače V8 2004 a starší V8 XM typ zařízení komunikační jazyk tiskárny typ výstupu optimalizován
printer.plt výchozí tiskárna Windows - -
hp5xxc.plt printer.plt tiskárna pcl3 běžný tisk
hpgl2.plt plotr, tiskárna hpgl2 čárová kresba
hp650c.plt hpgl2.plt plotr, tiskárna hpgl2 čárová kresba
hpglrtl.plt plotr, tiskárna hpglrtl velké rastrové soubory
hpljet4.plt printer.plt tiskárna hpgl2 běžný tisk
hppcl5.plt printer.plt tiskárna pcl5 běžný tisk
pscript.plt plotr, tiskárna postscript tiskové výstupy pro DTP
ps650c.plt pscript.plt plotr, tiskárna postscript tiskové výstupy pro DTP
pdf.plt soubor pro Adobe Reader - Adobe Reader v.7

Seznam ovladačů není úplný, jen poskytuje přehled základních typů pro tisk v produktech Bentley.

Nainstaloval jsem poslední verze Bentley produktů V7 na novém počítači s Windows XP SP2 a při tisku se zobrazuje okno s hlášením "Windows plot subclass - check failed, code 3422". Co to znamená a jak se okna zbavím?

Produkty řady MicroStation/J nebyly certifikovány s později vydanými operačními systémy, a proto se problémy starších produktů na nových počítačích budou vyskytovat stále častěji. Hlášení s kódem 3418 nebo 3422 se zobrazí, pokud je název tiskárny, na kterou chcete tisknout, "příliš dlouhý". Přidejte si další tiskárnu, ale změňte nabízené jméno na krátké, např. HPLJ_5Si.

Proč PowerMap 2004 a Bentley Redline 2004 netiskne s naposled zvoleným Bentley ovladačem a stále nabízí systémovou tiskárnu?

Poslední řada těchto produktů má interně nastavenu proměnou MS_PLOTDLG_DEF_PLTFILE = printer.plt. Pokud chcete, aby se pamatoval naposled zvolený ovladač, musíte vymazat obsah proměnné. To provedete v dialogovém okně Konfigurační proměnné vyvolaném z nabídky MicroStationu Prostředí > Konfigurace...

Používám Bentley PDF Composer a nemohu zvolit jinou velikost výstupu než A4. Umí PDF Composer vytvořit PDF soubor větších formátů, např. A1 nebo A0?

Samozřejmě, jen musíte mít v operačním systému Windows nainstalován ovladač tiskárny (plotru), který umožňuje tisk na požadované formáty. PDF Composer totiž umožňuje výběr jen z výstupních formátů ovladače tiskárny Windows.

Nemohu poslat tisk na USB tiskárnu. Se starou tiskárnou jsem zadal "LPT1" a šlo to. Když zadám USB tak to nefunguje.

Existuje relativně snadné řešení.

 1. Tiskárnu musíte nechat sdílet v síti (Start > Nastavení > Tiskárny [vyberte tiskárnu a pravým tlačítkem zobrazte plovoucí nabídku] > Sdílení...). Název pro sdílení zadejte nějaký krátký a pokud možno bez mezer např. USBTisk.
 2. Potřebujete znát název počítače. Na ploše označte ikonu Tento počítač [pravým tlačítkem zobrazíte plovoucí nabídku] > Vlastnosti > Identifikace v síti. Zde zjistíte název počítače. Jedná se o stejný název, který jste použili při registraci MicroStationu např. MUJCOMP.
 3. Nyní můžete tisknout jako na síťovou tiskárnu, tj. poslat tisk na síťové zařízení \\MUJCOMP\USBTisk

Jak vytisknu silné čáry, aby měly rovný (nezakulacený) konec?

Pokud používáte operační systém Windows XP, 2000 nebo NT 4.0, jsou konce čar ovlivněny nastavením proměnné LINECAP ve vašem konfiguračním souboru pro plotr *.PLT. Pokud používáte operační systém 95, 98 nebo ME, nelze tuto vlastnost zajistit, protože tyto operační systémy pro domácí uživatele mají omezené vlastnosti grafického rozhraní (GDI).

Čáry na tiskárně jsou příliš tlusté, i když jsou ve výkresu nakresleny tloušťkou 0.

V konfiguračním souboru odpovídajícímu vašemu výstupnímu zařízení (*.plt souboru) upravte jednotlivé parametry pro jednotlivé čáry, např. weight_strokes(mm)=(0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, ...... atd. Hodnota záleží na schopnostech vašeho zařízení. Vytvořte si kopii souboru a nebojte se experimentovat.

Jak vytisknu body (tečky, aktivní body, úsečky nulové délky) nebo naopak, jak zakážu, aby se body tiskly?

Možnost vytisknout body záleží na verzi programu, který používáte a na použitém způsobu tisku.

MicroStation SE až MicroStation V8 2004 Edition
Od verze MicroStation SE by mělo být možné body tisknout na všech tiskárnách a plotrech. Aby bylo možné body tisknout, musí tiskový konfigurační soubor (PLT soubor) obsahovat příkaz point_size, kde hodnota určuje velikost bodu v jednotkách centimetrů. Některé konfigurační soubory tento příkaz obsahují, některé jej mají okomentovaný (tj. neaktivní), některé jej nemají vůbec. Ověřte si proto, zda konfigurační soubor, který používáte, tento příkaz obsahuje. Pokud jej najdete, ale okomentovaný (např. ;point_size = 0.03), odstraňte znak pro komentář (středník). Při pokusech si tisk bodů ověřte tiskem na papíře, nenechte se zmást zobrazením nebo nezobrazením bodů v okně náhledu.

Netisknutí bodů může mít ještě jeden důvod: i když tisk bodů podporuje vaše verze MicroStation, v případě systémové tiskárny se nemusí vytisknout body menší než určitá velikost - to záleží na systémovém tiskovém ovladači. V tomto případě zaexperimentujte s nastavením hodnoty point_size.

MicroStation V8 XM Edition
Od MicroStation V8 XM Edition se body tisknou vždy a velikost je závislá na tloušťce bodu ve výkresu. Pokud naopak chcete dosáhnout toho, aby se body netiskly, umístěte je do vrstvy, kterou nebudete tisknout.

Pro tisk používám interní ovladače MicroStation. Jak mohu nastavit metrické formáty papíru a jednotky?

MicroStation je i v české verzi dodáván s originálními tiskovými konfiguračními soubory, které jsou nastaveny pro anglické formáty (A-E). Pokud budete chtít použít metrické formáty A4-A0, otevřete si příslušný konfigurační soubor z podsložky PLOTDRV např. v Poznámkovém bloku (je to obyčejný textový soubor), vyhledejte část Metric size records a odstraňte středníky na začátcích řádků. Naopak na řádcích s anglickými formáty středníky přidejte.

Pro tisk používám tiskové ovladače Bentley. Jak pošlu tisk přímo na síťovou tiskárnu (plotr)?

V konfigurační souboru odpovídajícímu vašemu výstupnímu zařízení (*.plt souboru) je pravděpodobně okomentovaný příkaz ;default_outFile/auto_overwrite = "\\VasServer\Jmeno sdilene tiskarny". Odstraňte středník a zadejte v parametru vaše konkrétní údaje. Pokud stisknete tlačítko Vytisknout, je soubor poslán přímo do na nastavenou sdílenou tiskárnu.
Pozn. pokud pro tisk používáte systémový ovladač Windows (printer.plt), o přesměrování na síťovou tiskárnu by se měl postarat operační systém, tzn. žádné výše uvedené úpravy nemusíte provádět.

Pro tisk používám tiskové ovladače Bentley. Jak pošlu tisk přímo na lokálně připojený plotr (tiskárnu)?

Pokud nepoužíváte ovladač Windows (printer.plt) a chcete soubor poslat přímo na plotr, místo názvu souboru vepište do dialogového okna jméno zařízení - PRN nebo LPT<číslo portu>.

Jak jednoduše nastavím černobílý tisk na barevné tiskárně (plotru)?

V tiskovém konfiguračním souboru ".plt" (jsou umístěny v podadresáři PLOTDRV) nastavte konfigurační proměnnou num_pens na hodnotu 1 (num_pens=1).

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft