Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Tipy, triky - OpenCities Map - PowerView (Bentley Map PowerView)

Nainstaloval jsem nejnovější OpenCities Map PowerView CONNECT Edition. Jak nainstaluji a spustím MGEO?

Produkty firmy GISOFT, v.o.s. jsou nadstavbou produktů řady V8i nikoliv CONNECT Edition. Nainstalujte si produkt OpenCities Map verze 08.11.09.914 (SES).

Po výběru a otevření výkresu se mi zobrazí dialogové okno Připojit se k databázi. Co mám zadat?

Produkt řady MAP při spuštění a otevření výkresu kontroluje, jsou-li k prvkům připojeny databázové vazby. Pokud je při otevírání výkresu nalezne, chce připojit databázi, aby mohl udržovat soulad prvků ve výkresu a záznamů v tabulce, jinak nedovolí prvky editovat a zobrazí hlášení Požadované spuštění databázového propojení bylo zrušeno, prvek s vlastnostmi RDBMS není platný pro tento nástroj.

  • Máte-li databázi k dispozici, pak si v Nástrojích pro správu pomocí Správce zdrojů dat ODBC vytvořte Uživatelské DSN, ke kterému se následně připojte. V poli zadejte název DSN.
  • Nemáte-li databázi nebo chcete-li předejít zobrazení dialogového okna a nemožnosti editace výkresu, nadefinujte novou konfigurační proměnnou MS_GEOXFM_DISALLOW_INFERRED_DBCONNECTION a nastavte její hodnotu na 1.
    Pozn.: Při použití nadstaveb GISoft se tento problém nevyskytuje, proto proměnnou nemusíte nastavovat.

Nemohu smazat prvky ve výkresu, výkres je pouze pro čtení

Takto se chovají produkty řady MAP, pokud jste přeskočili dialogové okno Připojit se k databázi. Vysvětlení je výše.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2022 GISoft