Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Tipy, triky - licencování a SELECT Server

Využíváme sdílené síťové licence. Přestože jsme nespustili současně více MicroStationů, než kolik jich máme ve smlouvě, stejně přišel e-mail o překročení počtu licencí. Co to znamená?

SELECTServer zaznamenává výpůjčky v rámci jedné hodiny (např. 8:00-8:59). Pokud tedy spustíte jen na několik minut MicroStation z různých počítačů, např. jednou v 8:10, podruhé v 8:30, potřetí v 8:45, registruje se využití 3 licencí současně. Pokud byly spuštěny z jednoho počítače, tak se zaznamená využití jedné licence. Přichází-li vám e-maily o překročených licencích často, měli byste uvažovat o zakoupení dalších licencí.

Program hlásí "Pracujete v odpojeném režimu. Je třeba se připojit na SELECT Server během XX dní, abyste mohli zůstat aktivní. Chcete spustit Správce licencí nyní?" Co to znamená?

Záleží na tom, zda máte uzavřenu smlouvu Bentley SELECT či nikoli.

  1. Pokud nemáte uzavřenu smlouvu Bentley SELECT, znamená to, že nebyla provedena aktivace produktu. Jinými slovy by hlášení mohlo znít: "Nevyzvedli jste si licenci. Pokud tak neučiníte do XX dní, program poté poběží v 15 minutovém režimu. Chcete licenci vyzvednout nyní?". Po spuštění Správce licencí v horním seznamu uvidíte svůj produkt. Označte ho a do pole Datum ukončení výpůjčky zadejte nějaké vysoké datum, např. 1.1.2999. Pak stiskněte tlačítko Vypůjčit. Licence bude vyzvednuta a uložena do vašeho počítače na maximální možnou dobu (menší než je zadaná). Až doba uplyne, vyzvedněte si licenci znovu.
  2. Pokud máte uzavřenu smlouvu Bentley SELECT, znamená to, že se nepodařilo kontaktovat licenční server. Důvodů může být několik, a to na vaší straně (např. problém s připojením do sítě) nebo na straně Bentley (např. údržba licenčního serveru). Můžete pracovat bez obav dál, až v případě, že se hlášení bude opakovat po dobu několika dní, kontaktujte svého správce sítě, aby ověřil připojení do sítě (produkt komunikuje s licenčním serverem na standardním portu http). Pokud bude na vaší straně vše v pořádku, kontaktujete obchodního partnera, se kterým jste uzavřeli smlouvu Bentley SELECT.

Snažím se vypůjčit/vyzvednout licenci, ale Správce licencí tvrdošíjně hlásí "Při vypůjčení produktu nastala chyba: MicroStation"

Důvodů může být více, jedná se však o neúspěšnou komunikaci mezi Bentley produktem a licenčním serverem.

  • Zkontrolujte, zda název počítače neobsahuje znaky s diakritikou.
  • Zkontrolujte, zda máte ve firewalu povoleny výjimky pro programy licensetool.exeBentley.lictransmit.exe
  • Zkontrolujte, jaké je nastavení serverů proxy WinHTTP.

Využíváme licenčního serveru SELECT server. V jeho licenčním souboru nevidím produkty Bentley Redline ani Bentley View, na které máme nárok. Co to znamená?

Licence nejsou do souboru dávány automaticky. Kontaktuje nás (v případě, že jsme vašimi SELECT partnery) nebo se obraťte přímo na Bentley Systems.

Máme nainstalován SELECT Server, ale nemohu si vyzvednout licenci pro Bentley Redline. Licence se pro vyzvednutí v seznamu vůbec nenabízí.

Kontaktujte správce vašeho SELECT Serveru, aby provedl následující úpravy.

Pro SELECT Server 8.9.3.# a novější
Povolit vyzvedávání licencí přes webové rozhraní SELECT Serveru (Site Settings > Checkout Settings) a zpřístupnit jejich vyzvedávání (Checkout Restrictions). Soubor checkout.inf se již nepoužívá.

Pro SELECT Server 8.9.# až 8.9.2.#
Povolit vyzvedávání licencí přes webové rozhraní SELECT Serveru (Site Settings > Checkout Settings) a zpřístupnit jejich vyzvedávání (Checkout Restrictions). Dále je nutné upravit soubor checkout.inf jak je popsáno v následujícím bodu.

Pro SELECT Server 8.5.#
SELECT Server standardně po instalaci umožňuje vyzvednout pouze licenci pro MicroStation. Pokud potřebujete vyzvedávat licence i pro jiné produkty (na které máte nárok), je nutné upravit soubor checkout.inf, ve kterém jsou vyjmenovány licence, které lze vyzvednout. Protože název musí být uveden přesně, připravili jsme pro vás vzorový soubor checkout.inf, ve kterém odstraníte před příslušným produktem znak # a upravíte délku vypůjčení licence (TERM) a počet licencí k vyzvednutí (USAGES). Soubor uložte do instalační složky SELECT Serveru a následně přes webové rozhraní SELECT Serveru znovu načtěte soubor pro vyzvednutí licencí nebo restartujte službu SELECT Serveru.

Nelze vyzvednout licenci a objeví se hlášení "License Check Out Failed. Usage not found to satisfy request" nebo "Vyzvednutí licence havarovalo. Požadavek nelze splnit". Kde je problém?

V souboru s podmínkami pro vyzvedávání licencí checkout.inf je nesprávně uvedeno jméno produktu. Jméno se musí shodovat se jménem produktu uvedeném v licenčním souboru license.lic. Výjimka je u Bentley PowerMap licencovaném na SELECT serveru verze 8.5.#.#, kde se v souboru checkout.inf musí uvést jen "PowerMap".

Chci nainstalovat SELECT Server XM Gateway, ale na stránkách Bentley nemohu najít instalační program. Kde ho najdu?

Instalace je součástí instalačního balíku produktu SELECT Server XM. Po spuštení instalace zvolte uživatelskou instalaci a v dalším kroku již zvolte instalaci pouze SELECT Server XM Gateway.

SELECT Server 8.5.x.x běžel doposud bez problémů. V počítači nenastala žádná změna a najednou službu nelze spustit. Microsoft Management Console hlásí, že se mám obrátit na dodavatele služby a sdělit mu kód chyby 1006. Co to znamená?

Tento kód oznamuje, že vypršela platnost licence pro SELECT Server. Jste-li stále předplatiteli služby Bentley SELECT, vyžádejte si novou licenci, nakopírujte ji do příslušné složky a znovu spusťte službu Bentley LMServer.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft