Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Tipy, triky - kreslení a manipulace s prvky

Při editaci lomené čáry funkcí Upravit prvek se tato změní na úsečku. Lze tomu zabránit?

Funkce Upravit prvek má v parametrech funkce (trojúhelník v dialogovém okně) zapnutu volbu Umožnit úpravu SmartLine. Když ji vypnete, zůstane typ zachován i po editaci.

Klávesové zkratky pro rychlejší práci v MicroStation XM Edition

V MicroStation XM Edition bylo zavedeno několik nových klávesových zkratek pro výběry a manipulaci s prvky.

Dočasné vypnutí pružného nájezdu
Stiskněte a podržte klávesy CtrlShift. Dokud je budete držet, pružný nájezd nebude fungovat.
Pružný nájezd pro umístění ohrady
Stiskněte a podržte klávesy CtrlShift. Dokud je budete držet, můžete při umístění ohrady využívat pružný nájezd.
Změna způsobu úpravy vrcholu lomené čáry
Oproti starším verzím MicroStationu bylo ve funkci Vybrat prvek změněno chování při úpravě vrcholu lomené čáry pomocí úchytů. Ve výchozím stavu se vrchol posunuje tak, aby linie odpovídaly původnímu směru. Původní chování (volný pohyb vrcholu) vyvoláte stiskem klávesy Alt.

Je možné převést oblouk na lomenou čáru?

Pro převod oblouku na lomenou čáru lze použít funkci pro rozložení křivky z panelu nástrojů Upravit křivku (z příkazového řádku lze funkci vyvolat pomocí DROP CURVE).

Pokud chcete převést více oblouků v dávce, vyvolejte nejprve funkci Rozložit křivku a nastavte její parametry. Tak připravíte funkci pro dávku. Následně vyberte požadované prvky do výběrové množiny a znovu vyvolejte funkci. Proces se ihned provede na všechny prvky ve výběrové množině.

Je možné obnovit prvky, které byly z výkresu odstraněny?

Pokud je výkres ve formátu DGN V7, je možné použít nástroje EDG a zrušit u vybraných prvků atribut "Odstraněn". Nalezení prvků, které chcete tímto způsobem obnovit, je však docela obtížné. Pokud je výkres ve formátu DGN V8, existují dvě možnosti. Pokud byla pro výkres aktivována historie, je možné se vrátit o libovolný počet kroků zpět. Pokud historie ve výkresu není uložena, prvky nelze nijak obnovit.

Při běžném kreslení výkresu mám někdy problém s umístěním oblouku středem. Oblouk se pokaždé "vytahuje" proti směru hodinových ručiček. Někdy však potřebuji kreslit oblouk opačným směrem. Je to chyba MicroStationu?

Částečně ano. Tato konkrétní funkce (umístit oblouk středem) podporuje určení směru kreslení oblouku až od MicroStationu V8. Pokud však máte MicroStation, který obsahuje funkci SmartLine (MicroStation 95 a novější), používejte pro umisťovaní tuto funkci. Po zadaní středu můžete pohybem kurzoru určit směr kreslení oblouku.

Kreslíte úsečky, lomené čáry a oblouky zadané středem efektivně?

Jistě víte, že každá z těchto funkcí má v MicroStationu vlastní ikonu. Všechny vyjmenované prvky však lze vytvořit jedním příkazem - pomocí SmartLine. Při kreslení se mezi linií a obloukem přepnete příkazem "AccuDraw Bump ToolSetting". Příkaz si nadefinujte na funkční klávesu nebo pokud používáte AccuDraw, je funkce již přiřazena klávese "J" nebo "~" (podle verze MicroStation).

Příkaz AccuDraw - Přepnout parametr je s českou klávesnicí nedostupný. Jak ho zpřístupním?

V některých českých verzích MicroStationu byl příkaz Přepnout parametr přiřazen klávesové zkratce "J", v jiných verzích je však nelokalizován. Standardně je v anglickém MicroStationu přiřazen znaku "~" (tilda), který se na české klávesnici nevyskytuje. Je to pro kresliče velmi užitečný příkaz, který např. přepíná kreslení prvků pomocí SmartLine - linie / oblouk. Pokud tedy používáte AccuDraw, zkontrolujte zda je funkce přiřazena klávese J. Pokud není, spusťte AccuDraw a aktivujte okno AccuDraw. Z klávesnice zadejte "?" (otazník), který zobrazí přehled příkazů AccuDraw. Tlačítkem Editovat zobrazíte dialogové okno, ve kterém můžete přiřazení změnit.

Staré příkazy MicroStationu jsou dostupné i po letech

Pokud konstruujete často kolmice, budou se vám líbit již "zapomenuté příkazy", které můžete přiřadit např. funkčním klávesám

  • CONSTRUCT PERPENDICULAR FROM - identifikujte prvek (jeho bod), ze kterého se vztyčí kolmice. Dalším bodem určíte délku kolmice.
  • CONSTRUCT PERPENDICULAR TO - identifikujte prvek, ke kterému bude bude vztyčena kolmice. Dalším bodem určíte délku a polohu paty kolmice.

Stejných výsledků docílíte i pomocí vhodného nastavení nájezdu.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft