Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Tipy, triky - kóty a kótování

Při kótování potřebuji vložit značku průměru. Lze ji vložit nějak jednoduše?

Ano, v textovém poli zadejte znak zpětné lomítko a 1 (tj. \1). Místo tohoto znaku se zobrazí znak pro průměr. Tyto "skryté" znaky nejsou nadefinovány pro všechny fonty.

Jak změním vzhled všech kót ve výkresu?

Nastavte si požadované parametry kót. Nastavení si ověřte na několika prvcích. Kóty vyberte do výběrové množiny. Můžete použít některý z následujících nástrojů:

  • v našich produktech Průzkumník výkresu
  • v novějších verzích MicroStationu (v7.1) funkci Výkonný výběr a zde typ prvku 33 - kóty
  • ve starších verzích MicroStationu funkci Vybrat podle

Nakonec použijte funkci Změnit kótu dle aktuálního nastavení.

U budov potřebuji vynést oměrné. Funkce Označit úsečku vynese kromě délky i směrnici úsečky. Lze zobrazený úhel nějak skrýt?

Bohužel ne. V našem produktu MGEO je ale funkce Umístit oměrné, která splní Váš požadavek. Navíc umožňuje nastavit zaokrouhlování délek na celé centimetry a vynášet oměrné automaticky během vytváření kresby. V produktu MGEO bylo doprogramováno několik dalších způsobu kótování (např. pravoúhlé kótování, ortogonální kótování...), které zvýší vaši produktivitu. Podívejte se na ně.

Mám okótovánu trasu. Kóty jsou uvedeny na dvě desetinná místa. Zákazník je však chce mít na celé hodnoty. Musím celou kresbu překótovat?

Nemusíte. Funkcí Prvek > Kóty z nabídky MicroStationu zobrazíte dialogové okno Nastavení kót. V něm proveďte potřebná nastavení. Následně aktualizujte všechny kóty.

Během práce by se mi hodilo zobrazené dialogové okno Nastavení kót. To je však velké a musím ho "zasouvat" mimo obrazovku. Lze to nějak vyřešit?

Možná by vám postačilo menší okno zobrazené příkazem DIALOG DIMPLACE OPEN. Jednotlivá nastavení jsou dostupná v malých dialogových oknech vyvolaných z nabídky Nastavení.

Pro úpravu kót (posunutí vynášecí čáry, přesunutí textu apod.) používám různé funkce z ikon, které mi zabírají příliš mnoho místa na obrazovce. Jak si mám ikony uspořádat?

Zkuste na kóty použít obecné nástroje z nabídky Upravit. S kótama bez problémů fungují funkce:

Upravit prvek (podle různého označeného prvku kóty se mění poloha textu, kótovací nebo pomocné čáry)

  • Vložit vrchol
  • Zrušit vrchol

Funkce editovat text, použitá na kótu, umožňuje zadat potřebnou hodnotu např. u přerušených obrazů (dlouhých součástí).

  • místo znaku "*" zadejte požadovanou hodnotu
  • pevnou hodnotu v kótě nahradíte za skutečnou smazáním textu a opětovným zadáním znaku *
  • skutečnou hodnotu kóty dáte do závorek zadáním této sekvence - (*)
  • průměr do kóty doplníte zadáním této sekvence - \1*. Znak pro průměr není dostupný ve všech fontech.

Při kótování k ose mi pomocná čára překryje osu. Dá se tomu zabránit?

Vynesenou pomocnou čáru můžete skrýt příkazem CHANGE DIMENSION EXTENSION OFF. Zadejte příkaz z příkazové řádky a vyberte problematickou pomocnou kótovací čáru. Asociace je i v tomto případě zachována.

Kótuji objekty ve 3D. Nevíte, jak zkopírovat kótu mezi pohledy? Kopíruji-li z pohledu "Zepředu" do pohledu "Zezadu" jsou texty kót zrcadlově otočené.

Obecně bych doporučil kóty znovu vynést než kopírovat. Máte-li kóty zrcadlově otočeny, pomůže příkaz CHANGE DIMENSION VIEW <číslo_pohledu>. Číslo pohledu je numerický parametr určující pohled, podle kterého se text natočí. Zadejte příkaz a vyberte kótu, která se má "opravit". Příkaz je užitečný i v případech, kdy pohled s hotovou a okótovanou kresbou je pootočen a některé kóty jsou najednou vzhůru nohama.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft