Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Tipy, triky - hardware a operační systémy

Nabídky a dialogová okna zobrazují místo českých znaků otazníky. Jiné programy ve Windows jsou bez problémů. Používám Bentley produkt V8i. Co mám nastavit, abych viděl nabídky správně?

Bentley produkty využívají v rozhraní systémové fonty Windows. Zkontrolujte nastavení Program Bentley > Prostředí > Přednostní nastavení > Kategorie Vzhled - tlačítko Font. V dialogovém okně se zobrazí použitý font a jeho skript. Ten by měl být nastaven na Středoevropské. Pokud nelze font přepnout, nemáte nainstalovány fonty pro český jazyk, případně nemáte ve Windows správně nastaven Jazyk pro programy nepodporující kód Unicode.

Po aktualizaci na Windows 10 se v MicroStationu místo původní kresby výkresu najednou zobrazuje změť čar.

Problém způsobuje neodladěný ovladač grafické karty. Nastavte proměnnou operačního systému Windows QV_D3DVERSION na hodnotu 9. Pak znovu spusťte MicroStation. Nastavení způsobí, že MicroStation bude grafickou kartu využívat v režimu DirectX9. V některých případech je to i řešení problémů tisku vyplněných ploch s velkým množstvím vrcholů.

Které verze MicroStation a odvozených softwarů pracují ve Windows 10.

Obecně lze říci, že pracují produkty certifikované pro Windows 7, tedy Select Series 1 a novější. Konkrétně pro Windows 10 jsou certifikovány produkty řady MicroStationPowerDraft Select Series 4. Select Series 4 a novější již naopak nepodporuje operační systémy starší než Windows 7 a zobrazí chybu při instalaci.

Z ničeho nic nemohu zobrazit některé panely nástrojů. Jak je zobrazím? Jedná se např. o panel Základní.

Bylo zjištěno, že u produktů starších než verze SELECT Series 3, v určitých případech mizí některé panely nástrojů. Jedná se o panely nástrojů, které jsou ukotveny vodorovně u horního nebo dolního okraje pohledu. Při ukotvení svisle panel zůstane zobrazen.
Problémy způsobuje kombinace systémových ovladačů Windows a k problému dochází po instalaci některých aktualizací operačního systému (např. Windows Security Updates KB2965768, KB2970228, KB2973201, KB2975719, KB2982791 a KB2993651). Bentley Systems o problému ví a řeší ho společně s Microsoftem. Pro danou problematiku vytvořili stránku (http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/15905.toolboxes-disappear.aspx ), na které jsou uvedena čísla aktualizací způsobujících problémy, a které v případě problémů doporučují odinstalovat.

Které verze MicroStation a odvozených softwarů pracují ve Windows Vista?

Operační systém Windows Vista je v základních produktech Bentley Systems oficiálně podporován od verze 08.09.03.48 v případě MicroStation, od verze 08.09.03.51 v případě MicroStation PowerDraft a Bentley View a od verze 08.09.03.52 v případě Bentley Redline.

Ověřili jsme však, že lze provozovat i starší verze.

 • V softwarech do verze 7.1 včetně jsme nenarazili na žádné problémy (za předpokladu instalace do standardně nabízené složky)
 • Ve verzích 8.0 až 8.5 je potřeba zajistit dva následující požadavky:
  1. Starší verze MicroStationu a odvozených softwarů zapisují nebo aktualizují některé soubory v programové složce. Při instalaci verzí 8.x je standardně nabízena složka Program Files, do které však při běžném nastavení Windows Vista zakazují zápis. Pokud se tedy při instalaci těchto verzí MicroStationu vyhnete složce Program Files a software nainstalujete např. do c:\Bentley\MS85, na žádný problém s oprávněním nenarazíte.
  2. Verze MicroStation 8.x standardně používají pro zadávání a úpravu textů tzv. Textový procesor. Jeho funkčnost je závislá na existenci komponenty DHTML control společnosti Microsoft, která není součástí Windows Vista. Můžete si ji však dodatečně stáhnout a nainstalovat. Odkaz: DHTML Editing Control 
   Alternativně můžete v Přednostním nastavení > Texty > Typ textového editoru změnit typ editoru např. na Dialogové okno.
 • Rané verze produktů řady XM Edition až do verze 08.09.02.xx paradoxně v prostředí operačního systému Windows Vista provozovat nelze.

MicroStation XM zobrazuje na stejném počítači znatelně pomaleji než předchozí verze. V čem je problém?

Zobrazovací subsystém byl ve verzi MicroStation XM zcela přepracován a využívá rozhraní DirectX od Microsoftu. To umožnilo mnoho nových vlastností, jako např. plynulejší zobrazení v operacích posunu, zvětšení a natočení, rychlejší zobrazování renderovaných 3D modelů, nastavení průhlednosti prvků, vyhlazení prvků apod. Na druhou stranu jsou tyto vlastnosti vyváženy vyššími nároky na grafickou kartu. Grafická karta by měla mít podle doporučení alespoň 128MB paměti a měla by podporovat rozhraní DirectX 9. Při práci se dvěma monitory by měla být paměť dvojnásobná. Pokud pozorujete zpomalení oproti předchozí verzi, věnujte pozornost těmto doporučením:

 1. Ověřte, zda MicroStation vykresluje obsah pohledu hardwarově
  Podívejte se do záhlaví některého pohledu - pokud uvidíte [Software DirectX] nebo [Software Graphics], znamená to, že MicroStation pracuje v režimu softwarové emulace DirectX - vaše grafická karta buď nemá dostatek paměti nebo nepodporuje rozhraní DirectX. Doporučujeme koupi nové grafické karty.
  Pozn.: K softwarovému vykreslování dochází i při práci přes vzdálenou plochu.
 2. Nainstalujte nejnovější verzi ovladače grafické karty
  I pokud vaše karta vyhovuje požadavkům, problém může být v ovladači grafické karty - rané verze ovladačů nemusí být pro DirectX zcela vyladěny. Ze stránek výrobce si stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi ovladače. Zkušenější a otrlejší mohou zkusit i upgrade BIOSu grafické karty.
 3. Vyhněte se starším grafickým kartám Matrox
  Pokud máte grafickou kartu Matrox, mnohdy nepomůže ani instalace nejnovější verze ovladače. Nevíme, zda za to může ovladač nebo samotná grafická karta. Doporučujeme grafické karty s čipy NVIDIA nebo Radeon.
 4. Ověřte nastavení barevné hloubky
  Pro optimální provoz by měla být hloubka barev nastavena alespoň na 24-bitů (viz Plocha > Vlastnosti > Nastavení > Kvalita barev).
 5. Zjistěte optimální nastavení hyper-threadingu pro vaši konfiguraci
  Podrobněji viz následující otázku.
 6. Zaexperimentujte s nastavením frekvence obnovení pohledu
  Při operacích s pohledem (posun, zvětšení apod.) se obsah pohledu obnovuje s určitou frekvencí, která je přednastavena na 20, tj. minimálně 20 snímků za sekundu. Grafická karta nemusí při zadané frekvenci stihnout zobrazit všechny prvky. Někdo pozoruje zrychlení, pokud se tato frekvence sníží, někdo naopak, pokud se zvýší (např. při posunu - je-li hodnota zvýšena, MicroStation vykresluje menší, ale pro názornost dostatečný počet prvků, díky čemuž se posun zrychlí). Hodnotu obnovovací frekvence lze nastavit v Přednostním nastavení, sekci Pohledy a okna.
 7. Pokud máte dvě obrazovky
  • Nejprve pomocí nástroje DXDIAG (spustíte stiskem Win+R a zadáním DXDIAG) v záložkách Zobrazení 1Zobrazení 2 ověřte, zda jsou obě obrazovky akcelerovány pomocí DirectX. Pokud ne, nainstalujte novější ovladač.
  • Na operačním systému Windows XP je zobrazovací výkon na druhé obrazovce výrazně slabší. Jde o známý problém rozhraní DirectX nezávislý na MicroStationu (pro exaktní porovnání použijte dále popsaný nástroj MicroStation V8 XM Graphics Benchmark.). Druhou obrazovku proto používejte spíše pro dialogová okna. Můžete také vyzkoušet konfiguraci s jednou velkou plochou roztaženou přes obě obrazovky. Ta dosahuje celkově většího výkonu, na druhé straně však přináší některé nepříjemnosti, např. dialogová okna se při prvním otevření standardně zobrazí na rozhraní obrazovek.
  • Dalším řešením je použití operačního systému Windows Vista, kde výkon na obou obrazovkách je zcela srovnatelný. V tomto případě to ale bude znamenat spíše koupi nového počítače.

Grafickou výkonnost vašeho počítače si můžete ověřit pomocí programu MicroStation V8 XM Graphics Benchmark . Následně ji pak můžete porovnat s výsledky počítačů jiných uživatelů. Na stránce s výsledky  si vyberte porovnání podle jednotlivých parametrů nebo grafických karet. Při podrobnějším pohledu do výsledků zjistíte, že některé "papírově" výkonnější a dražší grafické karty dosahují horších výsledků než slabší karty. To je nejčastěji dáno použitím zastaralých verzí ovladačů. Proto si výše uvedené doporučení o instalací nejnovější verze ovladačů vezměte k srdci.

Pozn.: Při porovnávání mějte na paměti, že na výkonnost má významný vliv nastavené rozlišení obrazovky. To nenajdete přímo ve sloupcích tabulek, ale až po kliknutí na příslušnou konfiguraci.

Umí MicroStation využít více procesorů, procesorů s více jádry nebo hyper-threading?

MicroStation využívá další vlákno / procesor na počítačích s více procesory nebo vícejádrovým procesorem, a to pro zobrazování grafiky. Výsledky testů potvrzují obecné zrychlení.

Na počítači s jednojádrovým procesorem, který podporuje hyper-threading, má MicroStation, podle měření Bentley Systems, fungovat pomaleji, proto se od verze 08.09.03.48 při prvním spuštění při zapnutém hyper-threadingu zobrazí upozornění na možné snížení výkonu. Toto zpomalení má být způsobeno tím, že technologie hyper-threadingu nabízí druhý procesor pouze virtuálně, přičemž neduplikuje celý procesor, ale jen část. Naše měření na softwaru GISoft i na MicroStation V8 XM Graphics Benchmarku však říkají, že výkonnost může být vyšší při zapnutém hyper-threadingu, bude tedy pravděpodobně záležet na konkrétní konfiguraci. Jaké je tedy doporučení? Vyzkoušejte si obě nastavení (v BIOSu počítače), proveďte vlastní test konkrétních časově náročných operací a rozhodněte se podle výsledků.

Pozn.: Podpora více procesorů / procesorů s více jádry byla vylepšena ve verzi 08.09.03.48.

Mám grafickou kartu s výstupem na dva monitory. S touto kartou se kresba (výkresy) v MicroStation zobrazuje zkresleně (je roztáhnutá - neodpovídá poměr X/Y). Co s tím mohu udělat?

Uvedený problém můžete vyřešit nastavením konfigurační proměnné MS_ASPECTRATIO na hodnotu závislou podle požadovaného rozlišení obrazovky. Více informací o konfigurační proměnné MS_ASPECTRATIO se dozvíte v souboru README.TXT (v hlavní složce MicroStationu).

Podporuje MicroStation kolečko myši?

Ano, v novějších verzích je to samozřejmostí. Chování je standardně nastaveno následujícím způsobem a v případě potřeby je možné jej upravit v Přednostním nastavení. Určité chování je možné přiřadit i stisku kolečka (Prostředí > Přiřadit tlačítka > Samotná tlačítka).

 • Kolečko - Zvětšení / zmenšení
 • Ctrl + kolečko - Průchod modelem dopředu / dozadu (jen ve 3D modelu)
 • Shift + kolečko - Současné zvětšení / zmenšení a posun
 • Alt + kolečko - Panorámování doleva / doprava

Kolečko je možné využít standardně od verze 7.1. V MicroStation/J 7.0 je nutné nainstalovat podpůrnou aplikaci dostupnou na SELECT Online (pouze pro zákazníky Bentley SELECT). Do verze 7.1 včetně je chování odlišné než je popsáno výše - např. pro zvětšení / zmenšení je nutné stisknout klávesu Ctrl. Od verze XM Edition je zvětšení / zmenšení a panorámování plynulé díky využití rozhraní DirectX.

Používám MicroStation 95 (MicroStation PowerDraft 5.6) v prostředí Windows 98 a při práci se mi vyskytují náhodné problémy. Jak je odstraním?

MicroStation 95 je verze z konce roku 1995, MicroStation PowerDraft 5.6 je verze z roku 1996. V obou případech proto nebyly ani nemohly být testovány v prostředí Windows 98 z roku 1998 resp. 1999. Podle současných zkušeností se problém vyskytuje s největší pravděpodobností pouze v kombinaci s grafickými kartami se sběrnicí AGP. Řešení je několik:

 1. Zkuste snížit úroveň grafického urychlování (Tento počítač > Vlastnosti > Výkon > Grafika)
 2. Pokud máte možnost, vyzkoušejte jinou grafickou kartu - nejlépe s PCI sběrnicí
 3. Pokud se vám nepodaří vyřešit problém předchozími způsoby, pak zbývá pouze možnost upgrade na poslední verzi nebo použití jiného operačního systému, např. Windows NT 4.0 nebo Windows 95.

Chci větší pracovní plochu, a proto uvažuji o dvou monitorech. Jaké jsou v tomto směru možnosti MicroStation?

Podpora dvou obrazovek se liší na různých operačních systémech.

 • Windows XP, 2000, NT, 98, ME - podporuje 2 obrazovky, musí být použity dvě grafické karty nebo karta s výstupem na 2 monitory, v MicroStation musíte v Přednostním nastavení nastavit 2 aplikační okna
 • Windows 95 - nepodporuje 2 obrazovky, upgradujte na novější operační systém
 • DOS - 2 obrazovky podporuje samotný MicroStation, grafické karty mohou být stejné (s akcelerátorem, ne 2xVGA) nebo různé např. VGA a grafická karta s akcelerátorem nebo VGA a Hercules

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft