Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Tipy, triky - Bentley PowerMap

Verze 08.11.05.19 - program je pomalý ve Windows 10, pomalu se zapínají vrstvy atd. Ve Windows 7 fungoval bez problémů.

Produkt PowerMap 08.11.05.19 byl certifikován jen pro operační systémy Windows XP nebo Windows Vista. Řešením je použít uvedené operační systémy nebo novější verzi PowerMap 08.11.07.99, která je certifikována navíc pro Windows 7. Pokud i tato verze vykazuje problémy, nezbyde než aktualizovat Bentley PowerMap na OpenCities Map PowerView nebo OpenCities Map.

Verze 08.11.05.19 - chybný font č. 0

Do české verze se omylem dostaly soubory s čínskými a korejskými fonty. Jeden z nich překrývá i často používaný font 0. Pod tímto číslem se nabízí font Kanji a znaky s diakritikou se proto zobrazují špatně. Chcete-li tento problém vyřešit, pak při zavřeném PowerMapu odstraňte soubory kanjfont.rsc, korean.rsctradchns.rsc ve složce s fonty, standardně v c:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Bentley\PowerMapV8i\WorkSpace\System\symb\.

Verze 08.11.05.19 - nežádoucí vrstvy

Standardní konfigurace PowerMapu (na rozdíl od MicroStationu a MicroStation PowerDraftu) obsahuje soubor DGNLIB, který způsobí, že se v seznamu vrstev nabízí vždy 13 nežádoucích vrstev s názvy Border, Border_outline, BorderPlot, Ebene 1 atd. Vytvoření těchto vrstev v jakémkoli aktivním výkresu pak může způsobit problémy při předávání dat. Chcete-li tomu zabránit, zapoznámkujte v souboru ...\PowerMap\config\appl\printpreparation.cfg řádek , který nastavuje konfigurační proměnnou MS_GEOPRINTPREP_DGNLIB nebo celý konfigurační soubor přejmenujte tak, aby neměl příponu .cfg.
Pozn.: Problém PowerMapu je rovněž vyřešen po instalaci nadstaveb GISoft vytvořených od června 2010.

Verze 08.11.05.19 - pozor na instalaci

Pod stejným číslem 08.11.05.19 existují dvě různé počeštěné instalace. Jedna byla vydána v březnu a druhá v květnu 2009. V květnové byl opraven problém s padáním celé aplikace při otevření výkresu s připojeným rastrovým souborem, který není v zapamatované cestě nalezen. Narazíte-li na tyto problémy, máte pravděpodobně březnovou verzi. V tomto případě se na nás obraťte a zprostředkujeme Vám dodání květnové verze.

Po výběru výkresu se mi zobrazí dialogové okno Připojit se k databázi. Co mám zadat?

Bentley PowerMap i Bentley Map PowerView při standardním spuštění kontroluje, zda jsou k prvkům připojeny databázové vazby. Pokud je při otevírání výkresu nalezne, chce připojit databázi, aby mohl udržovat soulad prvků ve výkresu a záznamů v tabulce, jinak nedovolí prvky editovat a zobrazí hlášení Požadované spuštění databázového propojení bylo zrušeno, prvek s vlastnostmi RDBMS není platný pro tento nástroj.

  • Máte-li databázi k dispozici, pak si v Nástrojích pro správu pomocí Správce zdrojů dat ODBC vytvořte Uživatelské DSN, ke kterému se následně připojte. V poli zadejte název DSN.
  • Nemáte-li databázi nebo chcete-li předejít zobrazení dialogového okna a nemožnosti editace výkresu, nadefinujte novou konfigurační proměnnou MS_GEOXFM_DISALLOW_INFERRED_DBCONNECTION a nastavte její hodnotu na 1.
    Pozn.: Při použití nadstaveb GISoft se tento problém nevyskytuje, proto proměnnou nemusíte nastavovat.

Nemohu smazat prvky ve výkresu

Takto se chová produkt Bentley PowerMap i Bentley Map PowerView pokud jste přeskočili dialogové okno Připojit se k databázi. Vysvětlení je výše.

Nemohu nic nakreslit do pohledu číslo 8. Kresba okamžitě zmizí!

Pokud s PowerMapem pracujete ve standardním prostředí (spouštíte jej standardním zástupcem), předpokládá se, že budete pracovat s jeho projekty. Ty mají vyhrazen pohled číslo 8 pro zobrazení přehledky, a proto do něj není možné kreslit.

Při práci s nadstavbou GISoft tento problém nenastává. MGEO nebo produkty řady SPIDER pracují ve svém vlastním prostředí (nabídka odpovídá standardní nabídce MicroStation resp. MicroStation PowerDraft), a proto pohled číslo 8 můžete plnohodnotně využívat.

Chtěl bych si nastavit barvu pozadí na černou, ale pomocí změny v Přednostním nastavení se mi to nepodařilo. Navíc tabulka barev úvodního výkresu je jiná než v MicroStationu.

Při prvním spuštění PowerMapu ve standardním prostředí se otevře výkres se jménem untitled.dgn. Ten je vytvořen ze zakládacího výkresu seed2d.dgn ve složce ...\Workspace\Projects\Examples\Geospatial\defaults\seed\. Oproti zvyklostem MicroStationu má zakládací výkres tyto odlišnosti:

  1. má nestandardní tabulku barev (oproti MicroStationu a PowerDraftu)
  2. tabulka barev má nastavenu barvu pozadí na bílou, proto změna stavu přepínače Černé pozadí -> bíléPřednostním nastavení nemá vliv (barva pozadí v tabulce barev má přednost).

Máte dvě možnosti řešení:

  1. Přepište zakládací výkres seed2d.dgn ve složce ...\Workspace\Projects\Examples\Geospatial\defaults\seed\ zakládacím výkresem, který budete používat nejčastěji, tj. firemním zakládacím výkresem nebo výkresem podle požadavků (směrnice) zadavatele.
  2. Vypněte přepínač Přednostní nastavení > Ovládání > Začít s nepojmenovaným výkresem. Po spuštění PowerDraftu se nejprve objeví dialogové okno pro výběr výkresu tak jako při standardním nastavení MicroStationu. Pokud budete vytvářet nový výkres, vyberete si zakládací výkres, který budete právě potřebovat.

Pozn.: Tento problém při použití nadstavby GISoft nenastává.

Po instalaci se mi v nabídce Start > Všechny programy > Bentley PowerMap objeví spousta ikon. K čemu jsou dobré?

Upřimně řečeno, k ničemu. Nejvíce zástupců (ikon) jsou zástupci na ukázkové projekty. Aby však někteří z nich fungovali, musí být nejprve nakonfigurována databáze příslušného projektu. Pro praktické použití je důležitý jediný zástupce, a to Bentley PowerMap, nápovědu je výhodnější vyvolat kontextově až z prostředí PowerMapu. A pokud budete pracovat s nadstavbou GISoft nebudete potřebovat ani tohoto zástupce - PowerMap budete spouštět prostřednictvím zástupců MGEO nebo SPIDER.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft