Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Bentley Map / PowerView v8i - přehled změn

1.  OpenCities Map V8i SELECTseries 10 (SES) (2019)

 • licencování SES

2.  Bentley Map V8i (SELECTseries 4) Update 6cs - Update 10en (2017 - 2019)

 • PowerView, Map, Enterprise
  • opravy stávající funkcionality

3.  Bentley Map V8i (SELECTseries 4) Update 3 (2016)

 • PowerView
  • Třídění mapových hladin
  • Nerovinné mnohoúhelníky - přidána podpora editace a zobrazování nerovinných mnohoúhelníků
 • Map
  • Vylepšená manipulace s MicroStation prvky - možnost odstranit všechny XFM data z výskytů Bentley Map XFM mapových objektů pomocí nástroje MicroStationu Rozložit prvek
  • Kolekce 3D mnohoúhelníků - při práci s mnohoúhelníky ve 3D modelech můžete nyní používat možnost umisťovat kolekci mnohoúhelníků, včetně možnosti Přidat otvor do existující kolekceNájezd datového bodu na plochu
 • Enterprise
  • 3D rastrová textura - přidána možnost zpracovat pro Bentley Map 3D rastrové textury z produktů ProjectWise Connector

4.  Bentley Map V8i (SELECTseries 4) (2015)

 • PowerView
  • Správce map
   • využití přednastavených kartografických stylů
   • vylepšená změna vzhledu mapových objektů a podobjektů
   • bodový mapový objekt s pevnou velikostí
   • dynamicky lze měnit zobrazování symbolů mostů tak, aby se správně maskovaly níže ležící komunikace a silnice (definice Map)
  • Interoperabilita
   • ESRI Geodatabase - podpora pro ESRI soubory ve formátu Geodatabase (FileGDB)
   • Podpora Oracle Spatial 12c
   • Podpora Oracle Spatial 3D textur
   • Podpora Oracle - podpora Oracle Composite Indexu, Oracle pohledy jako mapové podobjekty, zvýšení výkonu při Oracle prostorových operacích
 • Map
  • Správce kartografických stylů - kartografické styly jsou přiřazovány pomocí Správce map, stačí, aby byl definován styl čáry, včetně vzhledu, jak se má linie ukázat na tematických mapách
  • 3D dotazy v jiném pohledu, než Shora
  • Interoperabilita
   • Podpora textur při importu a exportu CityGML
 • Enterprise
  • Bodové mraky
   • Prezentace bodového mraku a Správce stylů
   • Nástroje pro práci s potrubím
   • Sledování 3D linií
   • Sledování a detekování kolizí mezi bodovými mraky
   • Oříznutí a Správce řezů
  • Terén a škálovatelný model terénu
   • Umožňuje přikrývat prvky na 3D povrchu škálovatelným modelem terénu (STM)
   • Uživatel může využívat možnost provádět 3D rozhledy a výhledy "po krajině" z různých míst na povrchu terénu, a tak zjišťovat přímou viditelnost objektů ve 3D modelu
   • Nová možnost pro vytvoření podmnožiny ze škálovatelného modelu terénu (STM) a předání do MicroStation prvků
   • Vytáhnout rastrovou mřížku ze škálovatelného modelu terénu

5.  Bentley Map V8i (SELECTseries 3) (2013)

 • PowerView
  • Nová verze XFMv2 atributů (produkty 08.11.09.xx a novější) - starý formát lze pouze prohlížet, pro editaci je nutné konvertovat na nový
  • Klient služby Web Feature (WFS) - pouze čtení
  • Podpora režimu proudových prostorových dat (Spatial Data Streaming - SDS)
  • Prohlížení dat - vylepšené vyhledávání, třídění a filtrování
  • Podpora Microsoft SQL Server prostorové geometrie
 • Map
  • Interoperabilita
   • Výběrové odesílání dat - odesílání změn v Oracle Spatial a Microsoft SQL Server databázích. Na rozdíl od verze Bentley Map V8i (SELECTseries 2) operace odesílání může žádat potvrzení všech probíhajících změn
 • Enterprise
  • Nová technologie - škálovatelný model terénu (STM)

6.  Bentley Map V8i (SELECTseries 2) (2011)

 • PowerView
  • Poslední verze XFMv1 atributů (produkty do 08.11.07.xx)
 • Map
  • Nástroje pro tvorbu mapové legendy
  • Finalizace map a skriptování - původní Bentley CADscript je zapracován do Bentley Map pod názvem Design Script
  • Nástroje a funkce pro katastr - samostatný produkt Bentley Cadastre nepokračuje a jeho funkcionalita je zahrnuta do Bentley Map
 • Enterprise
  • Zobrazování Oracle Georaster a Raster DEM
  • Podpora dlouhých transakcí a historie s databází Oracle
  • 3D prostorová analýza
  • 3D Textury
© Copyright 1995-2020 GISoft