Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Postup objednání a dodání softwaru Bentley Systems

Standardní postup objednání a dodání softwaru společnosti Bentley Systems:

 1. Před objednáním softwaru doporučujeme požádat o vygenerování cenové nabídky společností GISOFT, v.o.s.
 2. Zaslání objednávky nebo podepsané cenové nabídky na adresu společnosti GISOFT, v.o.s.
 3. Dodávku softwaru zajišťuje elektronickou formou společnost Bentley Systems (podrobněji viz Dodání softwaru)
 4. Fakturaci softwaru zákazníkovi zajišťuje společnost GISOFT, v.o.s.
 5. Po dodání softwaru dále zákazník spolupracuje s pracovníky společnosti GISOFT, v.o.s. na instalaci softwaru, zaškolení uživatelů, řešení případných obtíží při úvodním rozběhnutí softwaru apod.

Objednání softwaru

Software Bentley Systems můžete objednat dvěma způsoby:

 • DOPORUČENO! Nejprve kontaktujte naše obchodní oddělení a nechejte si zaslat cenovou nabídku. Tu pak podepište a naskenovanou odešlete na naši e-mailovou adresu. Tento způsob doporučujeme z důvodu rychlého a bezproblémového zpracování objednávky v evropské centrále společnosti Bentley Systems.
 • Sepište vlastní objednávku, která bude obsahovat následující údaje:
  1. Datum objednání
  2. Kontaktní údaje - označení firmy, IČ, DIČ, adresu fakturace, kontaktní osobu s e-mailovou adresou, adresu dodání (pokud je odlišná od adresy fakturace), e-mailovou adresu pro dodání instalačních dokumentů (viz dále).
  3. Název objednávaného softwaru, počet licencí, cenu licence a cenu celkovou bez DPH.
  4. Větu, "Bereme na vědomí, že software dodává společnost Bentley Systems.".

Cenovou nabídku nebo vlastní objednávku zašlete naskenovanou e-mailem na adresu obchod [zavináč] gisoft [tečka] cz. Musí být opatřena podpisem případně i razítkem. Po přijetí bude následně zadána do informačního systému Bentley Systems a bude zajištěno její zpracování v evropské centrále společnosti Bentley Systems.

Dodání softwaru

Dodání softwaru Bentley Systems se liší podle toho, zda má zákazník uzavřenu smlouvu o údržbě softwaru Bentley SELECT či nikoli.

Postup dodání softwaru zákazníkům bez uzavřené smlouvy Bentley SELECT

 1. Zákazník dostane z evropské centrály společnosti Bentley Systems e-mail s připojeným PDF dokumentem potvrzujícím dodávku licence pro užívání softwaru, ve kterém je uveden název softwaru, počet licencí a koncová cena.
 2. Následuje druhý e-mail s připojeným PDF dokumentem obsahujícím odkaz na webové stránky společnosti Bentley Systems. Dokument obsahuje pro každou objednanou licenci softwaru samostatný odkaz na vyhrazené webové stránky. Zároveň obsahuje webovou adresu licenčního serveru a aktivační klíč. Tyto údaje se zadávají po instalaci softwaru v dialogovém okně Průvodce aktivací.
  Pozn.: Pokud očekávané e-maily nedostanete, zkontrolujte si složku vyhrazenou pro spam. Vzhledem k tomu, že jde o anglicky psané e-maily, může se stát, že je váš antispamový filtr vyhodnotí špatně a zařadí jako spam. Pokud e-maily neobdržíte do 3 pracovních dnů, kontaktujte naše obchodní oddělení. Zasílané dokumenty získáme ze systému společnosti Bentley Systems a pošleme vám je znovu.
 3. Na webové stránce si zákazník může stáhnout instalaci softwaru a objednat CD disk se softwarem.
  V případě objednání CD přijde kurýrní službou zdarma zásilka z centrály Bentley Systems (USA) na adresu uvedenou v objednávce softwaru.

Postup dodání softwaru zákazníkům s uzavřenou smlouvou Bentley SELECT

 1. Zákazník dostane z evropské centrály společnosti Bentley Systems e-mail s připojeným PDF dokumentem potvrzujícím dodávku licence pro užívání softwaru, ve kterém je uveden název softwaru, počet licencí a koncová cena.
 2. Následuje druhý e-mail obsahující odkaz na webové stránky Bentley Systems vyhrazené pro zákazníky s uzavřenou smlouvou Bentley SELECT. Zároveň obsahuje webovou adresu licenčního serveru a aktivační klíč. Tyto údaje se zadávají po instalaci softwaru v dialogovém okně Průvodce aktivací.
  Pozn.: Pokud očekávané e-maily nedostanete, zkontrolujte si složku vyhrazenou pro spam. Vzhledem k tomu, že jde o anglicky psané e-maily, může se stát, že je váš antispamový filtr vyhodnotí špatně a zařadí jako spam. Pokud e-maily neobdržíte do 3 pracovních dnů, kontaktujte naše obchodní oddělení. Zasílané dokumenty získáme ze systému společnosti Bentley Systems a pošleme vám je znovu.
 3. Pokud zákazník uzavřel novou smlouvu Bentley SELECT, obdrží uvítací e-mail s přístupovým heslem na webové stránky vyhrazené pro zákazníky s uzavřenou smlouvou Bentley SELECT.
 4. Na stránkách Bentley SELECT má zákazník kromě jiných služeb možnost objednat si zaslání softwaru na CD a spravovat své licence na licenčním serveru společnosti Bentley Systems.

Fakturace

Fakturace softwaru Bentley Systems společností GISOFT, v.o.s.

Standardní způsob je fakturace softwaru Bentley Systems společností GISOFT, v.o.s.

Fakturace softwaru společností Bentley Systems

V odůvodněných případech může software fakturovat společnost Bentley Systems sama. Zákazníkovi přijde na adresu uvedenou v objednávce daňový doklad vystavený evropskou centrálou společnosti Bentley Systems v Irsku (doklad vystavený právním subjektem v EU Bentley Systems International Limited, DIČ IE 9729353D).

Cena softwaru je pro plátce DPH uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH si zákazník vyřídí s místně příslušným Finančním úřadem sám. Pro neplátce DPH a soukromé osoby je cena uvedena včetně 21% DPH platné v Irsku. Platba probíhá na český účet, splatnost je 30 dnů.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft