Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Rozdíly oproti ZDF

Seznam důležitých změn v RDF oproti ZDF:

 • Byla změněna struktura předávaných dat. Zakázku ve formátu RDF nelze vytvořit bez předcházejícího exportu podkladových dat z Geoportálu. Vyhotovenou zakázku lze předat pouze prostřednictvím Geoportálu. Předat lze pouze data v souladu s platnou revizí ČEZd_ME_0088.
 • Čísla evidenčních celků již nejsou v názvech exportovaných souborů z Geoportálu, ale jsou uvedeny v popisných informacích jednotlivých prvků ve výkresech.
 • U prvků kategorií Geoschéma, Detaily, GZ - Spojnice trasyGZ - Body je rozlišován jejich "stav". Podrobné informace o práci se "stavy" naleznete na samostatné stránce.
 • Geoschéma není rozděleno do samostatných kategorií podle napěťových hladin. Je jen jedna kategorie.
 • Geodetické body jsou v samostatné kategorii.
 • Kresba geoschémat, bodů a polohopisů se vytváří v jednotném měřítku 1:500.
 • Ve výkresech jsou jen "velké fialové" popisy. "Malé červené" popisy byly zrušeny a údaje se zadávají jen ve formulářích objektů.
 • Byly zrušeny odkazové čáry popisů a kóty.
 • V PD se kreslí "projektované" spojnice tras vedení. Příklady použití naleznete v metodickém pokynu DSO_MP_0031 Vzorové situace pro zákres ve formátu RDF pro zhotovitele PD a DSPS.
 • Prvky PD se kreslí ve skutečné poloze. Pro napojení na stávající stav se již nepoužívá Propojovací vedení - síť. Pokud poloha stávajícího prvku neodpovídá skutečné poloze, pak se přesune do skutečné polohy a změní se hodnota atributu Zpřesněno na Ano.
 • V PD se přikládají nové linie technologických úseků (TU) do stávající trasy s roztečí 0,4 m od krajního stávajícího TU. Rozteče a symetrie stávajících kabelů se v PD neopravují.
 • Některé situace se zakreslují jiným způsobem. Pro tyto účely byly přidány nové prvky pro kreslení. Příklady naleznete v ukázkových projektech nebo v DSO_MP_0031.
 • Mezi vybranými souvisejícími prvky, např. skříň na PB a PB nebo linie vedení a spojnice trasy, se vytvářejí relace (propojení).
 • Aktuální verze číselníků pro popisné informace jsou součástí dat exportovaných z Geoportálu (CEZRDF_CodeLists_*.xml).
 • Pro zadání nestandardních hodnot, které nejsou v číselnících, je ve ve formuláři objektu určena položka "Nestandardní hodnoty". U položky, které se nestandardní hodnota týká musí být vybrána číselníková hodnota "Nestandardní hodnota".
 • Byla změněna struktura složek s daty pro předání PD nebo DSPS. Kořenová složka obsahuje pouze tři podsložky DGN_XML, SOUVISEJICI_DOKUMENTY a FOTODOKUMENTACE. Podrobný popis struktury je v ČEZd_ME_0088.
 • Předávaná kresba musí být ve formátu v RDF XML. Polohopis ČEZ může být v běžném formátu DGN V8 bez XFM. Polohopisy správců JDTM se předávají ve formátech požadovaných správci JDTM.
 • Textový seznam souřadnic je jen jeden. Čísla bodů neobsahují textové prefixy. Místo poznámky se zadává číselníková hodnota v položce "Význam bodu".
© Copyright 1995-2018 GISoft