Informace o firmě

Produkty

Související software

Nadstavby GISoft

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Aktualizace MicroStation V8 XM Edition - SELECT Update #1 a #2

Na této stránce je uveden seznam změn aktualizací MicroStation XM 8.9.38.9.4. Pokud máte starší verzi než MicroStation XM, podívejte se ještě na seznam změn MicroStation V8 XM Edition oproti MicroStation V8 2004 Edition.

Hlavní novinky

 • Mnoho dílčích rozšíření v jednotlivých kreslicích a manipulačních nástrojích
 • Rozšířené nástroje pro ovládání a navigaci v pohledech
 • Nový způsob práce s úlohami
 • Podpora formátu DWG 2007/2008
 • Návaznost na Google 3D Warehouse a SketchUp
 • Nové nástroje pro koncepční modelování
 • Podpora vícevrstvých materiálů
 • Podpora distribuovaného renderování
 • Podpora vícejádrových a víceprocesorových počítačů
 • Certifikace pro Windows Vista

Důležitá upozornění

 • Pro všechny
  • Před instalací MicroStationu je nutné nainstalovat Prerequisite Pack. Použijte verzi 08.09.03.09, protože předchozí verze 08.09.03.06 skončí předčasně pokud je instalována v prostředí s českým nebo slovenským regionálním nastavením (konkrétně v případě, že je jako desetinný oddělovač nastavena čárka).
 • Pro uživatele předchozích verzí 8.9.x
  • Je nutné nainstalovat novou verzi Prerequisite Packu (08.09.03.09), a to i přesto, že jste instalovali jeho předchozí verzi 08.09.02.xx. Hlavním důvodem je zřejmě instalace .NET Frameworku 2.0 (předchozí verze MicroStation XM vyžadovaly .NET Framework 1.1).
  • V rámci instalace aktualizace proběhne odinstalace případné předchozí verze 8.9.x (přesněji, poslední instalované verze 8.9.x), a to i v případě, že při instalaci zvolíte jinou složku než u předchozí verze MicroStation XM. Při odinstalaci zůstanou zachovány všechny nově vytvořené soubory, ale upravené soubory, které jsou standardní součástí instalace, však budou při odinstalaci odstraněny. I pokud budete instalovat do stejné složky, je velmi pravděpodobné, že budete muset přeinstalovat případné nadstavbové produkty.

1. Seznam změn 08.09.03 (SELECT Update #1)

1.1 Kreslení a úpravy, všeobecné změny

 • Obecné kreslicí a manipulační nástroje
  • Nový nástroj Přesunout k dotyku, využitelný ve 2D i 3D. Umožňuje přesunout prvky v určitém směru k dotyku jiných prvků.
  • Nový nástroj pro rozdělení prvku v zadaném bodě
  • Kolmý a tangenciální nájezd na prvky nyní funguje ve všech funkcích (dříve jen v některých)
  • Užitečná funkce pro zkopírování vybrané oblasti výkresu do nového výkresu FENCE FILE (FF=), kterou bylo možné v předchozích verzích vyvolat pouze z příkazového řádku, je nyní dostupná z panelu Ohrada. V parametrech funkce je možné nastavit, zda se vybraná oblast bude kopírovat nebo přesouvat a zapnout, zda se nově vytvořený výkres po provedení operace otevře.
  • Funkce Umístit poznámku má novou metodu pro samostatné umístění rámečku
  • Nástroj Konstrukce pole má novou metodu, která umožňuje umístit prvky podél zadané trasy
  • Drobné rozšíření nástroje Smazat část prvku - není nutno zadávat směr
 • Nástroje pro práci s jednotlivými typy prvků
  • Texty
   • Funkce pro hromadnou změnu (přemapování) textových stylů
   • Funkce Hledat / Zaměnit text nyní podporuje vyhledání ve štítcích, kótách, poznámkách a symbolech
   • Pole (proměnné části textu)
    • Možnost připojit pole k novému prvku
    • V modelu je možné nastavit automatickou aktualizaci polí
   • Možnost zkopírovat / vložit zformátovaný text do / z jiného programu
   • Textový procesor nabízí možnost zobrazit mapu znaků pro vložení symbolu, který není možné běžně zadat z klávesnice. Ikona pro vyvolání je dostupná, pokud si zvětšíte šířku textového editoru.
   • Textový procesor nyní interně převádí pro zobrazení fonty z RSC do True Type. V předchozích verzích se text v RSC fontu zobrazoval v dialogovém okně Textového procesoru ve výchozím fontu, tedy ne zcela identicky jako ve výkresu, navíc pro některé znaky neexistoval odpovídající ekvivalent. Toto chování však způsobuje problémy se znaky s diakritikou. Naštěstí lze původního chování dosáhnout nastavením konfigurační proměnné MS_WORD_PROCESSOR_DISPLAY_RSC_USING_DEFAULT_FONT na hodnotu 1. Podrobněji viz V MicroStationu XM 08.09.03.68 se mi nedaří zadat některé znaky s diakritikou (ěščřž)
   • Rozšíření kontroly pravopisu Pozn.: čeština ani slovenština nejsou podporovány
    • Možnost kontroly textů ve štítcích, kótách, poznámkách a symbolech
    • Možnost nastavení měřítka zvětšení kontrolovaného textu
   • Možnost zadání zlomků v dialogu
  • Značky (buňky)
   • Nové možnosti funkce pro umístění značky
    • značku lze umístit zrcadlově natočenou
    • interaktivní režim nabízí možnost, zda se bude interaktivně určovat natočení a velikost (jako doposud) nebo jen natočení nebo jen velikost
    • lze nastavit ofset multičar, přepočet měřítka kót a popisů
   • Možnost vytvořit seznam značek v knihovně (lze jej použít i pro obrazovkovou nabídku)
   • Podpora Autodesk i-drop - možnost přetažení značky (modelu) DWG z webové stránky
  • Kóty
   • Tři nová nastavení pro kótování dle DIN
   • Přemapování stylů kót - kóty s určitým stylem je možné hromadně změnit na jiný styl
   • Vylepšení kompatibility s kótami v DWG
  • Štítky
   • Vyvolání úpravy štítků je možné poklepáním
   • Změna měřítka modelu se nyní aplikuje i na štítky
  • B-spliny - nový vzhled kalkulátoru křivek, který umožňuje pohodlněji zadat definici křivky
 • Kromě výše uvedených možností lze hromadně změnit (přemapovat) vrstvy a multičarové styly - dostupné z příslušných dialogových oken, např. Správce vrstev
 • Rozšíření pomocných souřadnic
  • Přepracované dialogové okno pro definici PSS, kde každý řádek zobrazuje jeho parametry, ikona pro nastavení PSS byla přidána do základního panelu nástrojů
  • Nově jsou k dispozici funkce pro kopírování, import a možnost definovat PSS podle referenčního výkresu
  • V AccuDraw byly přidány nové klávesové zkratky pro nastavení v pomocném souřadnicovém systému
  • V okně Měřítko výkresu (v české verzi přeloženo jako Jednotky výkresu) je možné kompas AccuDraw uzamknout vůči PSS
 • Rozšíření nástrojů pro měření
  • Pro měření vzdáleností a ploch ve 3D výkresech byla přidána možnost, zda bude změřena skutečná vzdálenost nebo plocha nebo vzdálenost / plocha v projekci vůči rovině pohledu nebo rovině AccuDraw/PSS.
  • Ve funkcích Změřit obsahZměřit objem lze nastavit, zda hodnoty budou zobrazeny ve čtverečních nebo kubických hlavních jednotkách výkresu nebo v hektarech případně litrech
 • Dialogové okno Modely
  • Možnost filtrování seznamu modelů podle obsahu kteréhokoli sloupce
  • Byly přidány dva nové sloupce zobrazující typ značky a zda je značka jako "popis" (ve výchozím stavu vypnuty)
  • Možnost nastavení automatické aktualizace polí v modelech
 • Rozšíření kontroly standardů
  • Podporovány jsou všechny vlastnosti šablon prvků
  • Možnost přidat nevyhovující prvky do pojmenované skupiny
 • Dialogové okno Informace o prvku nyní umožňuje zobrazit nejen informace o prvcích ve výběrové množině, ale o všech prvcích v modelu nebo souboru včetně nezobrazovaných prvků, jako jsou např. uložené pohledy, uložené skupiny, množiny štítků apod. Tuto možnost je nutné nejprve zapnout ve vlastnostech dialogového okna.

1.2 Návaznost na jiné systémy a formáty

 • Jsou podporovány výkresy DWG AutoCADu 2007/2008
 • Google 3D Warehouse
  • Soubory Google SketchUp (.skp) je možné otevřít, připojit jako referenční nebo umístit jako značku, exportovat s aktivního výkresu
  • Spolupráce s Google 3D Warehousem - modely lze stáhnout, otevřít, importovat, umístit jako značku nebo nahrát zpět
 • Google Earth
  • Podpora Google Earth verze 4.0 (KML 2.1, export do formátu Collada, který obsahuje podporu pro textury)
  • Možnost převzetí terénu a snímku z Google Earth - terén se převede jako prvek typu síť nebo B-spline plocha, rastrový snímek je položen na terénu. Snímek bohužel není v kvalitě, kterou bychom si přáli - je vytvořen sejmutím části plochy Google Earth, to znamená, že obsahuje vše, co je v Google Earth právě zobrazeno (např. navigační kompas), je ve stupních šedi (to je údajně dáno omezením Google Earth) a rozlišení odpovídá aktuálnímu zobrazení na obrazovce.
  • Přehrání kamerových animací v Google Earth
 • Raster Manager podporuje formát GIF
 • Jsou podporovány soubory ve formátu OBJ - lze je otevřít, připojit jako referenční a umístit jako značku

1.3 Tisk

 • Dialogové okno Tisk
  • Pokud posíláte tiskový výstup přímo na tiskárnu, zobrazuje se průběh přenosu dat a tisk je možné přerušit.
  • Pokud zobrazení náhledu trvá déle než 10 sekund (při tisku výkresů s velkým množstvím prvků), dojde po uplynutí této doby k přerušení, aby nebylo nutné dále čekat. Tento časový limit je možné upravit.
 • Rozšíření výběrových kritérií tabulky per
  • U vrstev je možné použít regulárních výrazů
  • Lze zvolit typ prvku Štítek
 • Dávkový tisk
  • Možnost otevřít výkresy v režimu pouze pro čtení (dříve jen pomocí konfigurační proměnné)
 • Nastavení monochromatického tisku nebo tisku ve stupních šedi má nyní vliv i na prvky s barvami TrueColor nebo barvami z knihy barev
 • Nové ovladače pro tisk do TIFF a CALS - při výstupu do TIFF se generuje výsledný soubor řádek po řádku, takže má ve srovnání s původní verzí velmi malé paměťové nároky. Ovladač CALS potřebuje vytvořit v paměti celý obraz, ten je však komprimován, takže nároky na paměť nejsou tak velké jako v předchozích verzích.
  Pozn. výstup do jiných rastrových formátů, jako je PNG, JPEG zůstal stejný
 • Výchozí verze pro tisk do PDF je nyní 1.5 (Acrobat 6)
 • Byl zaveden nový formát konfiguračního souboru pro tisk. Má příponu pltcfg a upravuje se prostřednictvím dialogového okna. Jinými slovy, můžete zapomenout na úpravu konfiguračních souborů v textovém editoru a nastavení provést klikáním v dialogovém okně. Starší soubory PLT jsou nadále podporovány, je ale doporučeno přejít na novou konfiguraci.

1.4 Ovládání

 • Úlohy
  • Přednostním nastavení je možné nastavit nový způsob zobrazení úloh, a to ve formě dialogového okna (může být ukotvené nebo volně na ploše). Na obrazovce sice zabírá více místa než panel s ikonami, ale nabízí několik výhod:
   • Zobrazení a výběr je přehlednější, umožňuje pracovat s větším množstvím úloh a nástrojů, které mohou mít delší názvy
   • Zobrazit lze všechny úlohy najednou
 • Možnost zvýšit kontrast ikon
 • Vylepšení ukotvení panelů nástrojů - lze ukotvit i více panelů vedle sebe, panel se ukotví ještě před uvolněním tlačítka myši
 • Dialogová okna lze odsunout i mimo plochu MicroStationu, čehož lze využít zejména při práci na dvou obrazovkách
 • Rozšíření ovládání pohledů
  • Funkce pro navigaci v pohledu byla zjednodušena - zapnutím přepínače Plynulý pohyb myši pohyb pokračuje v určeném směru i pokud přestanete hýbat myší a zastaví se až po opětovném stisku datového tlačítka
  • Nové funkce pro interaktivní průchod a průlet modelem - při průchodu zůstává zachována výška (zetová souřadnice)
  • V nastavení perspektivy lze snadno vybrat z předdefinovaných kamer (normální / širokoúhlá / telefoto / vypnuto)

1.5 3D modelování a vizualizace

 • Rozšíření 3D modelování
  • Nástroje pro koncepční objemové modelování - možnost kreslit na tělesa a následné manipulace
  • Přímá manipulace s tělesy pomocí úprav vrcholů, hran nebo plošek
  • Nástroj pro vytvoření povrchů z řezů
  • Nástroj pro rozšíření plochy podporuje SmartSurfaces
 • Vizualizace
  • Rozšíření renderování
   • Kvalitnější renderování stínů (hrany nejsou ostré)
   • Možnost definice vícevrstvých textur (s tím souvisí přepracovaný editor textur a map nerovností)
   • Nastavení režimů projekce materiálů na plochu
   • Podpora pro distribuované renderování
   • Výslednou velikost obrázku lze zadat nejen v pixelech, ale i pomocí rozměru papíru a DPI

1.6 Ostatní

 • Podpora vícejádrových a víceprocesorových počítačů - na některých počítačích však může naopak dojít ke zpomalení, proto se při prvním spuštění objeví upozornění. Pokud se s poklesem výkonu setkáte právě na vašem počítači, je doporučeno vypnout hyperthreading v BIOSu počítače.
 • Proběhla oficiální certifikace na Windows Vista (podporována je 32 i 64 bitová verze)
 • Průvodce aktivací produktu

2. Seznam změn 08.09.04.51 (SELECT Update #2)

 • Oficiální certifikace pro Microsoft Windows Vista u společnosti Microsoft
 • Zobrazování
  • Rychlejší zobrazování velkých nebo komplexních modelů v režimech Hladké stínováníSkryté hrany
  • Rozšíření nástroje pro navigaci pohledu
  • Rozšíření nástroje pro definici kamery
 • Koncepční modelování - rozšíření nástrojů pro úpravu těles
  • Volba pro výběr plošky, hrany, vrcholu nebo všech
  • Další volby pro plnou dynamiku a vytažení plošek
 • Vizualizace
  • Raytracing s měkkými stíny
  • V animaci podpora pro ProjectWise Schedule Simulation
 • U tisku do PDF lze nastavit autora, který má být uveden ve vlastnostech výsledného souboru PDF. Nastavení bylo dostupné i v předchozí verzi, nemělo však žádný vliv (jako autor bylo vždy uvedeno Bentley Systems, Inc.)
 • Existují konfigurační proměnné pro všechna nastavení dialogu pro otevření / uložení DWG
 • V české verzi byla odstraněna chyba, kdy první tři spuštění v prostředí českých Windows skončily kritickou chybou.
 • Byla vytvořena nová verze Prerequisite Packu 08.09.04.01, která by měla být nainstalována před spuštěním instalace MicroStationu.

3. Seznam změn 08.09.04.88

Podrobný seznam změn nebyl zatím zveřejněn. Sami jsme ověřili, že byl vyřešen problém s pomalým načítáním referenčních výkresů vyskytující se v předchozí verzi 08.09.04.51.


© Copyright 1995-2023 GISoft