Informace o firmě

Produkty

Související software

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky LookIn 3.0 - seznam změn od verze 2.4

květen 2005

Obecné změny

LookIn 3.0 je první verzí programu LookIn, která umí prohlížet i projekty s výkresy ve formátu DGN V8. Tato možnost se objevuje až nyní, protože doposud neexistovala žádná vhodná prohlížečka Bentley Systems z generace V8, která by mohla být platformou pro LookIn. Již delší dobu jsou k dispozici prohlížečky Bentley View a Bentley Redline, žádná z nich však nepodporuje spouštění nadstavbových aplikací ani možnost práce s popisnými informacemi v databázi. Tyto vlastnosti nabízí až nová prohlížečka Bentley PowerMap Field uvedená v březnu 2005, která je přímým následníkem MicroStation GeoOutlooku.

LookIn 3.0 nabízí především nové možnosti práce s daty katastru nemovitostí. Oproti poslední verzi nyní existuje možnost načíst data katastru nemovitostí ve výměnném formátu. Pokud bude mít uživatel k dispozici nový volitelný modul Import dat KN ve výměnném formátu, může být v případě aktualizace dat KN soběstačný, tj. může si tato data průběžně aktualizovat nezávisle na dodavateli ostatních dat projektu. Kromě toho LookIn nyní nabízí i možnost vytvoření projektu, což ve spolupráci s modulem Import dat KN ve výměnném formátu rozšiřuje okruh uživatelů. LookIn lze nyní využít nejen pro prohlížení a připomínkování projektů vytvořených v programech MGEO nebo SPIDER (kde data KN jsou pouze jednou tématickou kategorií), ale i k samostatnému prohlížení dat katastru nemovitostí.

V programu Bentley PowerMap Field nelze připojovat rastrové soubory (lze pouze prohlížet již připojené), proto nejsou funkce pro práci s rastrovými soubory součástí modulu Klad mapových listů. Tento modul již není volitelným modulem, ale standardní součástí programu LookIn.

Modul Import dat KN ve výměnném formátu (VFK)

Modul pro import dat katastru nemovitostí umožňuje načíst soubor v tzv. novém výměnném formátu. Pokud vyberete soubor VFK v novém výměnném formátu, zobrazí se níže uvedené dialogové okno. V něm si můžete ověřit, zda soubor obsahuje to, co jste si objednali a dále máte možnost určit, jestli se načte celý obsah souboru nebo jen určitá část (např. jen katastrální mapa). Pokud načtete soubor včetně popisných informací, můžete s nimi okamžitě začít pracovat pomocí modulu Práce s popisnými informacemi KN.

Attach:MGEO./mg81_vfk.gif Δ

Modul Práce s popisnými informacemi KN

"Práce s popisnými informacemi KN" je nový, výstižnější název dřívějšího modulu Nemovitosti. Nabízí tyto nové možnosti:

 • Byla zohledněna řada změn v souvislosti s novým výměnným formátem. Mimo jiné byl modul např. rozšířen o možnost pracovat s mapami více katastrálních území v jednom výkresu DGN. Jeden soubor v novém výměnném formátu může obsahovat data několika katastrálních území. Mapy těchto katastrálních území se pak při importu načtou do jednoho výkresu DGN.
 • Ve všech částech modulu se prioritně pracuje s názvy katastrálních území.
 • Existuje možnost ověřit popisné informace vybrané parcely s aktuálním stavem na veřejně dostupných bezplatných webových stránkách ČÚZK. Máte-li např. k dispozici data stará dva měsíce, můžete si takto ověřit, zda u vybraných parcel nedošlo k nějakým změnám.
 • Informace o parcele lze zobrazit i po kliknutí na parcelní číslo jako popis (např. parcelní číslo se šipkou).

Attach:MGEO./mg81_hlavni.gif Δ

Attach:MGEO./mg81_vlastnici.gif Δ

Volitelný modul Tisk mapových listů

 • Byla přidána možnost "Vyříznout oblast pro legendu", která se chová jako "Maska vyříznutí" u referenčních výkresů. Díky tomu si můžete do souboru s rámem mapového listu připravit legendu, která pak překryje případnou kresbu pod ní.
 • V obecném kladu byla doplněna pátá volba "Velikost ML dle definice značky rámu a měřítka". V tomto režimu se rám do výkresu umístí s rozměry v jakých byl nadefinován do knihovny značek, přičemž je zároveň zohledněno měřítko tisku. Pokud bude např. rám v knihovně vytvořen pro měřítko 1:1000, pak se při měřítku tisku 1:1000 umístí beze změny velikosti. Pro jiná měřítka se jeho velikost přepočítá.
 • Tisk lze poslat přímo na tiskárnu i tehdy, pokud je tiskárna zadána pomocí proměnné "default_outFile" v konfiguračním souboru tiskového ovladače Bentley.

Další změny

 • Změny v uživatelském rozhraní programu
  • Všechny interaktivní funkce pracující s objekty ve výkresu využívají funkci MicroStationu AccuSnap (Pružný nájezd) tzn., že při nájezdu nad objekt se objekt zvýrazní (pokud má jeho výběr pro danou funkci smysl). Toho lze využít pro rychlejší výběr objektu na jedno kliknutí. Kromě toho se zobrazí se "bublinová nápověda" s bližšími informacemi o objektu. Na prvním řádku se vždy zobrazuje název objektu a na druhém řádku další informace v závislosti na právě používané funkci.
  • Řada dalších drobných změn v ovládání a dialogových oknech programu
 • Při prvním spuštění se standardně zobrazí integrovaná vodorovná nabídka.
© Copyright 1995-2017 GISoft