Informace o firmě

Produkty

Související software

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky LookIn 2.4 - seznam změn od verze 2.3

červenec 2003

Nemovitosti (volitelný modul)

Instalace předchozí verze LookIn 2.3 obsahuje modul Nemovitosti 2.2. V listopadu 2002 byla uvedena verze 3.0, která podstatně rozšiřuje možnosti tohoto modulu - podrobný seznam změn verze 3.0 oproti verzi 2.2 najdete na samostatné stránce. Součástí instalace LookIn 2.4 je opět novější verze tohoto modulu, a to verze 3.1

 • Hlavní novinkou verze 3.1 oproti verzi 3.0 je možnost práce s parcelami zjednodušené evidence, např. parcelami pozemkového katastru. Parcely zjednodušené evidence byly zohledněny na mnoha místech programu, jako příklad uveďme jakým způsobem probíhá identifikace parcely. Pokud je při identifikaci nastaven výběr parcel KN, po kliknutí doprostřed parcely proběhne výběr jako doposud, pokud je nastaven výběr parcel ZE, po kliknutí na stejné místo se pro výběr použije jiné parcelní číslo a jiné hranice.

Další změny

 • Prohlížení vybraných prvků
  • Nastavení pro jednotlivé pohledy se nyní zobrazuje přehledněji v seznamu - pro zjištění stavu není nutné přepínat výběrové tlačítko pro jednotlivé pohledy
 • Panely nástrojů (ikon) byly podrobeny revizi a jejich vzhled byl sjednocen. Vznikly i nové panely, díky kterým je možné na jedno kliknutí vyvolat některá často používaná dialogová okna např. otevření projektu, vyvolání správce výkresů apod.

Nové možnosti licencování

Od této verze se můžete rozhodnout, jaký způsob licencování je pro vás nejvhodnější. K dispozici jsou tyto možnosti:

Licence vázaná na jméno počítače (standardní licence)

Licence vázaná na jméno počítače je standardním způsobem licencování produktů MGEO. Po registraci uživatel obdrží jeden nebo více licenčních souborů, které nakopíruje do programové složky LICENSE.

 • Jde o nejjednodušší způsob zalicencování - stačí nakopírovat pouze příslušný licenční soubor produktu případně volitelného modulu. Nemá žádné hardwarové požadavky.
 • Licence je vázaná na jméno počítače, proto mohou nastat komplikace v případech, kdy se jména počítačů přidělují neorganizovaně nebo až chaoticky. Stejným způsobem je však vázaná i licence klientských produktů Bentley Systems (MicroStation 7.0 a vyšší), proto doporučujeme se nad stanovením jména počítače i jeho změnami důkladně zamyslet.
Licence vázaná na lokální hardwarový klíč

Licence vázaná na lokální hardwarový klíč je k dispozici na vyžádání.Uživatel obdrží hardwarový klíč a jeden nebo více licenčních souborů, které nakopíruje do programové složky LICENSE. Standardně se dodává klíč do paralelního portu, na vyžádání je možné dodat USB klíč.

 • MGEO může být nainstalováno na libovolném počtu počítačů (ve firmě i mimo firmu), mohou jej používat pouze uživatelé se zapojeným hardwarovým klíčem. Hardwarový klíč je možné mezi jednotlivými pracovišti v případě potřeby přesouvat - v porovnání s předchozí možností je to výhoda, pokud by však "přesuny licencí" měly probíhat častěji, doporučujeme následující možnost.
 • Vyžaduje existenci paralelního nebo USB portu. Paralelní hardwarový klíč je průchozí, tzn., že je možné za něj připojit například tiskárnu. USB hardwarový klíč je neprůchozí, tzn., že trvale obsazuje jeden port.
Plovoucí licence vázaná na síťový hardwarový klíč

Plovoucí licence vázaná na síťový hardwarový klíč je k dispozici na vyžádání. V síťovém klíči je zapsán určitý počet licencí, které uživatelé sdílejí. Produkt může současně používat pouze zadaný počet uživatelů. Pokud jsou všechny licence obsazeny, další uživatel může produkt využívat až poté, kdy práci s produktem ukončí jiný uživatel. Organizace obdrží síťový klíč, který se zapojí do počítače v roli licenčního serveru a jeden nebo více licenčních souborů (ty se rozkopírují všem uživatelům).

 • Flexibilní přidělování licencí, MGEO může být nainstalováno na libovolném počtu počítačů, současně jej může používat zadaný počet uživatelů
 • Nejvyšší ochrana investice organizace do software před případným zneužitím licencí pro soukromé účely
 • Vyžaduje existenci zajištěného počítače (serveru), který bude poskytovat licence. Pokud by byl tento počítač vypnutý nebo nedostupný, nebudou moci uživatelé MGEO používat.
 • Plovoucí "síťovou" licenci může být chráněn jak základní produkt, tak všechny volitelné moduly - vždy však stejný počet. Pokud by to na některých pracovištích nevyhovovalo a byla potřeba mít dejme tomu 5 plovoucích licencí na MGEO a pouze 1 licenci na některý volitelný modul, je nutné licenci pro volitelný modul vystavit jako v prvním případě, tedy vázanou na jméno počítače.
© Copyright 1995-2017 GISoft