Informace o firmě

Produkty

Související software

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky LookIn 2.3 - seznam změn od verze 2.2

květen 2002

Obecná rozšíření

Změny ve volitelném modulu Nemovitosti

Modul pro práci s údaji katastru nemovitostí byl zcela přepracován.

 • Parcely v mapě nemusí být s popisnými údaji propojeny, což přináší výhody zejména při aktualizaci dat. Aktuální popisná data, ve kterých dochází ke změnám mnohem častěji než v katastrální mapě, je možno načíst do databáze a ihned začít používat. Dříve se musela katastrální mapa znovu propojit s databází a to na editačním pracovišti v rámci firmy/organizace nebo u externího dodavatele dat (např. pomocí produktu MGEO).
 • Pro vyhledání parcel je možné využít specializované vyhledávání (v případě, že parcely jsou i v případě, že parcely nejsou propojeny) nebo obecné vyhledání (jen v případě, že parcely jsou propojeny). Specializované vyhledání nabízí rychlý přístup k nejčastějším vyhledávacím dotazům (vyhledání podle čísla parcely, rodného čísla/IČO, jména vlastníka apod.)
 • Byl změněn způsob zobrazování informací o parcelách a vlastnících. Dialogová okna jsou lépe vzájemně provázána. Pokud jsou např. v jednom dialogovém okně zobrazeny informace o parcele vybrané ve výkresu, ve druhém dialogovém okně se zobrazí seznam všech spoluvlastníků. Pokud je vyhledávacím dotazem (např. na parcely jednoho vlastníka) zjištěn seznam parcel, zobrazí se rovněž v prvním dialogovém okně a ve druhém se zobrazuje seznam všech spoluvlastníků právě vybrané parcely v prvním dialogovém okně. Velikosti dialogových oken lze přizpůsobit počtu zobrazovaných parcel resp. vlastníků.

Další změny

 • Ve Správci projektů (v režimu LookIn - Správce) lze připojit více projektů v jednom kroku.
 • Nástroj pro vyhledávání (dotazy) byl rozšířen o možnost změn popisných údajů. Potřebujete-li všem vybraným objektům ve vymezené oblasti nastavit některý popisný údaj na určitou hodnotu, můžete k tomu použít novou vlastnost nástroje pro Dotazy.
 • Nový instalační program
  • Celá instalace je uložena v jediném úspornějším samorozbalitelném souboru. Stejný instalační soubor najdete na GISoft CD i na WWW stránkách.
  • Instalační program umožňuje zvolit, které součásti (moduly) se budou instalovat.
  • Instalační program lépe detekuje stav na počítači, a proto od uživatele vyžaduje minimum reakcí. To umožňuje bezproblémovou instalaci i méně zkušenými uživateli.
  • Existuje možnost kompletního odstranění instalace.
© Copyright 1995-2017 GISoft