Informace o firmě

Produkty

Související software

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky LookIn 2.2 - seznam změn od předchozí verze

květen 2001

Obecná rozšíření

  • Umožňuje pracovat s daty vytvořenými v programech GrafInfo 2.2 a MGEO 6.1.
  • Program je připraven pro práci v prostředí MicroStation GeoOutlook 7.1 (dále jsou podporovány MicroStation GeoOutlook 5.5 a 5.7).
  • Program lze nainstalovat i do prostředí MicroStation (95, SE, 7.0, 7.1). Toho mohou využít zpracovatelé dat, chtějí-li ověřit data vytvořená v programech GrafInfo nebo MGEO v prostředí programu LookIn, tj. ve stejném prostředí, ve kterém s nimi budou pracovat jejich zákazníci.

Vyhledávací dotazy

  • Vyhledávací dotazy byly upraveny tak, aby se pro lokalizaci jednotlivých vyhledaných objektů používal univerzální prohlížeč. Přínosem není jen jednotnost ovládání, ale i nové možností nastavení lokalizace a zvýraznění.
  • Pokud se vyhledává v režimu Uživatelské tabulky, je nyní možné nastavit vyhledávání ve výkresech všech kategorií nebo jen jedné vybrané (dříve jen ve všech).
  • Vyhledávání objektů na základě popisných údajů v databázi bylo urychleno.
  • Vytvoření sestavy nyní plně odpovídá vyhledaným objektům (včetně ohrady). Ve výstupní sestavě nebo tabulce jsou volitelně zobrazovány hodnoty číselníků.

Další změny

  • Lze jednoduše lokalizovat objekty v různých reprezentacích připojené ke společnému databázovému záznamu. Vyberete objekt v jedné reprezentaci, zobrazí se dialogové okno se seznamem všech dalších reprezentací (výkresů), ve kterých se vyskytují objekty se stejným databázovým záznamem. Před potvrzením můžete nastavit pohled i předdefinovanou skupinu objektů pro zobrazení.
  • Součástí instalace jsou knihovna doplňkových volně šířitelných písem (podrobnější informace najdete na stránce zde).
  • Desítky dalších drobných úprav
© Copyright 1995-2017 GISoft