Informace o firmě

Produkty

Související software

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

LookIn

Základní informace o programu
Stručná charakteristikaProhlížení a připomínkování datových projektů MGEO, SPIDER
Aktuální verze3.1.0 pro Bentley PowerMap Field 2004 (lze i pro MicroStation 8.1, 2004, Bentley PowerMap 8.1, 2004, MicroStation PowerDraft 8.1,2004 s DB rozhraním)
2.4.0 pro MicroStation GeoOutlook 5.5, 5.7, 7.1 (lze i MicroStation 95, SE, J 7.x)

V oblasti grafických a geografických informačních systémů existují programové prostředky, které slouží k pořízení, správě, aktualizaci a k následnému využití vzájemně provázaných grafických a negrafických dat. Hlavním důvodem, proč se tato data pořizují, je samozřejmě jejich maximální využití. Je mnohem více těch, kteří budou vytvořená grafická data využívat, než těch, kteří je budou aktualizovat nebo nějakým jiným způsobem modifikovat. V mnoha případech jsou grafická data pořizována i aktualizována dodavatelsky. Základem informačního systému by tedy měla být právě "prohlížecí" pracoviště, na kterých je možné grafická a negrafická data využívat, tj. zobrazovat, vyhledávat, připomínkovat, tisknout apod. a případně aktualizovat pouze připojené popisné informace.

V současné době existují dvě základní možnosti, jak přístup ke geografickým datům realizovat. První možností jsou klasické programy, které se instalují na počítač každého uživatele a které zobrazují data uložená ve sdíleném prostoru v počítačové síti. Takové programy je možné použít i samostatně, s lokálními daty. Druhou možností je přístup k datům pomocí běžného webového prohlížeče. Data jsou "publikována" pomocí software na straně serveru a mohou být k dispozici i uživatelům se vzdáleným přístupem - např. prostřednictvím Internetu. Každá možnost má své výhody a nevýhody, proto volba jedné z nich záleží na konkrétních požadavcích a podmínkách dané organizace. Z těchto důvodů GISoft nabízí obě možnosti přístupu k datům. První je realizována pomocí programů Bentley PowerMap Field+LookIn (popsány dále), druhá pomocí systému BentleyPublisher a aplikačních úprav.

LookIn je program firmy GISoft určený pro zajištění přístupu ke geografickým datům, a to buď jako součást většího informačního systému nebo i k samostatnému použití spolu s daty (např. pro menší obce). Obsahuje komfortní a uživatelsky nenáročné nástroje pro využití vzájemně provázaných grafických a popisných informací - lokalizace, dotazy, tématické mapy, tisk, zobrazovaní rastrových černobílých i barevných souborů na pozadí, možnost kreslení do poznámkových výkresů apod. Popisné databázové informace připojené k objektům je možné aktualizovat bez omezení. Umožňuje práci s grafickými i negrafickými daty lokálně nebo v prostředí počítačové sítě, nabízí možnosti spouštění dalších nadstavbových aplikací nebo možnosti uživatelských úprav prostředí programu podle potřeb uživatele. Technicky je LookIn řešen jako nadstavba programu Bentley PowerMap Field firmy Bentley Systems.


LookIn obsahuje stejné funkce jako MGEO kromě funkcí, které modifikují grafická data

Proč je LookIn postaven nad programem Bentley PowerMap Field?

 • 100% kompatibilita s programem MicroStation - nejrozšířenějším programem, který tvoří jádro mnoha geografických informačních systémů a v němž je tvořena většina mapových podkladů. Tuto kompatibilitu nemůže zajistit žádný jiný software než software přímo do tvůrců MicroStation, firmy Bentley Systems
 • datová kompatibilita - 100% podpora formátu DGN, v němž jsou uložena grafická data (mapové podklady). Dodavatelé dat mohou bez jakýchkoli omezení využít všech možností, které jim MicroStation nabízí - např. uživatelských stylů čar pro zakreslení průběhu inženýrských sítí, kót, asociativity apod. Bentley PowerMap Field pracuje se 2D i 3D výkresy.
 • uživatelská kompatibilita - stejné možnosti a komfort jako v MicroStation (ovládání pomocí nabídek, ikon a dialogových oken, zobrazování grafických dat a kreslení poznámek až v 8 nezávislých pohledech atd.); dalším přínosem je možnost vzájemného předávání zkušeností mezi uživateli editačních a prohlížecích pracovišť
 • stejně tak, jak se bude vyvíjet MicroStation, bude se vyvíjet i Bentley PowerMap Field - to se týká jak ovládání, nabídky funkcí, datových souborů i sledování nejnovějších trendů v oblasti operačních systémů, hardware i periferních zařízení
 • dostupnost dat, která lze použít bez jakýchkoli transformací (vektorová data ve formátu DGN, rastrová data ve formátu CIT, COT apod.) - MicroStation má u nás v oblasti mapování dominantní postavení

Do jakého prostředí je LookIn určen?

 • LookIn+Bentley PowerMap Field lze použít jako součást většího informačního systému (jako satelitní pracoviště) nebo zcela samostatně (jediné pracoviště) spolu s daty
 • LookIn+Bentley PowerMap Field je jako středně silný klient (v porovnání s tenkým webovým klientem) určen pro nasazení tam, kde je potřeba menšího počtu pracovišť (maximálně 10-15). Pro větší počet pracovišť je výhodnější řešení s přístupem pomocí webových prohlížečů a Bentley Publisher.
 • grafická i popisná data mohou být umístěna lokálně nebo na síti
 • popisná data mohou být uložena v souborové databázi Microsoft Access (většinou lokálně) nebo v klient/server databázi (SQL Server, Oracle) v prostředí počítačové sítě
 • umožňuje i práci na mobilních počítačích

Práce s grafickými a připojenými popisnými informacemi

 • LookIn umožňuje jednoduchým způsobem pracovat s připravenými mapovými soubory, tj. nastavovat viditelnost jednotlivých objektů nebo skupin objektů, připojovat nebo odpojovat soubory - např. pouhým ukázáním na obrazovce.
 • Po ukázání na objekt v mapě může uživatel prostřednictvím formuláře zobrazit a případně upravit připojené popisné údaje v databázi.
 • Nejdůležitější složkou mnoha geografických informačních systémů je katastrální mapa a s ní propojené informace o parcelách a vlastnících parcel - tzv. soubor popisných informací (SPI). Součástí programů LookIn jsou nástroje pro přehledné zobrazení informací o parcelách a vlastnících parcel.
 • Na základě zadaných podmínek je možné objekty vyhledávat, lokalizovat a zvýrazňovat několika způsoby. Dodavatel může nabídky programu upravit tak, aby obsahovaly předem připravené dotazy a často se opakující dotazy (dotaz na vlastníka, parcelní číslo, vyhledání podle adresy apod.)
 • Jednoduše lze vytvořit tématickou mapu, ve které jsou objekty barevně rozlišeny na základě hodnot v připojených databázových tabulkách.
 • Kromě popisných informací uložených v databázi je možné zobrazovat všechny ostatní informace připojené k objektům - textové soubory, rastrové soubory (naskenované fotografie nebo dokumenty), vektorové soubory (detaily, schémata, soubory na hierarchicky nižší úrovni), webové stránky a mnoho dalších. Řadu souborů je možné zobrazit nebo upravit pomocí vestavěných nástrojů programu Bentley PowerMap Field. Pokud je potřeba pracovat se soubory, které Bentley PowerMap Field přímo nepodporuje, je možné použít libovolného externího programu např. Microsoft Word pro textové soubory ve formátu DOC.
 • jsou obsaženy nástroje pro měření délek a ploch
 • K dispozici jsou komfortní prostředky pro výstup grafických vektorových i rastrových dat na klasickou nebo velkoformátovou tiskárnu. Možný je tisk libovolného výřezu nebo tisk v kladu mapových listů včetně mimorámových údajů (ty lze uživatelsky přizpůsobit).

Zakreslování poznámek a návrhů na změny

 • Základním rozdílem oproti editačnímu pracovišti je nedostupnost funkcí pro úpravy grafických dat. Nad zobrazenými daty je však možné otevřít soubor s poznámkami (obdoba průsvitné fólie) a do něj kreslit či psát poznámky nebo umisťovat objekty a připomínkovat tak zobrazená data.
 • Pro kreslení poznámek jsou k dispozici všechny základní kreslící funkce (čáry, lomené čáry, oblouky, křivky, obdélníky a mnohoúhelníky, texty, šipky, značky, šrafy, AccuDraw atd.) a jejich atributy. Tyto funkce mají stejné ovládání a možnosti jako v prostředí MicroStation.
 • Kromě možnosti přímého kreslení může dodavatel připravit předpis kresby pro kreslení poznámek. Uživatelé pak budou vybírat připravené typy poznámek a kreslit do předem definovaných vrstev s předem definovanými atributy.
 • Výkres s poznámkami může být společný pro všechny uživatele nebo každý uživatel může mít svůj.
 • Obsah souborů s poznámkami lze jednoduše začlenit do stávajících dat (formát souborů DGN a poznámkových souborů RDL je shodný) nebo případně i prohlížet na editačním pracovišti.

Práce s rastrovými daty (naskenovanými mapami)

 • Jako referenční informaci lze připojit několik souborů s rastrovými daty (maximální počet závisí pouze na možnostech počítače) - lze zobrazit monochromatické (jednobarevné), polotónové i barevné rastrové soubory (např. letecké snímky) - celkem 20 formátů

Možnosti přizpůsobení programu

 • možnost vytvoření zcela účelového uživatelského prostředí pro konkrétní pracoviště
 • přizpůsobení je možné uživatelsky nebo programově
 • uživatelsky může LookIn přizpůsobit dodavatel, správce systému nebo zkušený uživatel
 • LookIn standardně nabízí 2 varianty uživatelského prostředí - pro běžné uživatele, kteří s grafickým systémem nepracují pravidelně a pro pokročilejší uživatele nebo správce systému
 • mezi uživatelské možnosti přizpůsobení (tj. bez programování) patří rozšíření nebo úprava stávajících nabídek, panelů s nástroji, možnost nadefinovat pohledy (filtry) na obsah grafických dat, možnost nadefinovat konkrétní a často se opakující dotazy, možnost nadefinování na míru ušitých formulářů pro zobrazování popisných údajů, možnost úprav vzhledu tiskových výstupů
 • kromě uživatelských úprav je možné LookIn doplňovat o programové moduly - již existující nebo vytvořené přesně podle požadavků zákazníka. Takové úpravy a rozšíření realizuje firma GISoft.
 • všechna přizpůsobení lze využít jak na prohlížecím pracovišti s Bentley PowerMap Field, tak i na editačním pracovišti s MicroStationem - přizpůsobení tedy není nutné dělat 2x jako u jiných programově odlišných systémů

Platformy, hardwarové požadavky

 • LookIn 3.0 pracuje v prostředí Bentley PowerMap Field 2004 na operačních systémech Windows XP, Windows 2000 nebo Windows NT.
 • zpracovatelé dat mohou LookIn za účelem otestování nainstalovat i do prostředí MicroStation, Bentley PowerMap nebo MicroStation PowerDraft (s DB rozhraním)

Kompatibilita dat

LookIn pracuje s projekty vytvořenými v odpovídající verzi produktu, v němž byla data vytvořena (viz níže). Umí v omezené míře pracovat i s projekty vytvořenými ve starších verzích odpovídajících produktů, ale tento způsob využití není doporučen.

 • LookIn 3.1 pracuje s projekty vytvořenými v MGEO 7.0, 7.1, 8.0, 8.1, 8.2, SPIDER-Tel 3.0, SPIDER-CATV 2.0, 3.0, SPIDER-EN 2.1, 2.2, 2.3
 • LookIn 3.0 pracuje s projekty vytvořenými v MGEO 7.0, 7.1, 8.0, 8.1, SPIDER-Tel 3.0, SPIDER-CATV 2.0, SPIDER-EN 2.1, 2.2
 • LookIn 2.4 pracuje s projekty vytvořenými v MGEO 7.0, 7.1, SPIDER-Tel 3.0, SPIDER-CATV 2.0
 • LookIn 2.3 pracuje s projekty vytvořenými v MGEO 7.0, SPIDER-Tel 3.0, SPIDER-CATV 2.0
 • LookIn 2.2 pracuje s projekty vytvořenými v GrafInfo 2.2 (a starších), MGEO 6.0 až MGEO 6.2
 • LookIn 2.1 pracuje s projekty vytvořenými v GrafInfo 2.1 (a starších)

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2017 GISoft