Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Tipy, triky - Bentley Redline

Výkresy tisknu do formátu PDF, ale pokaždé, když spustím Bentley Redline znovu, tak je nastavena zpět Tiskárna Windows. Nelze to nějak zařídit, aby se vybraný ovladač pamatoval?

Ano, nastavte si konfigurační proměnnou MS_PLOTDLG_DEF_PLTFILE na prázdnou hodnotu, tj. do konfiguračního souboru uveďte řádek MS_PLOTDLG_DEF_PLTFILE =.

Otevřel jsem výkres DWG a po převodu do formátu DGN pomocí operace Uložit jako je výsledný soubor prázdný. Kde je chyba?

Vypadá to, že pracujete v jiném prostředí než viewonly (viz položku Uživatel v úvodním MicroStation manažeru). Například v prostředí redline se otevíraný soubor neotevře jako aktivní, ale jako referenční. Aktivní je poznámkový výkres (v případě souborů DWG je standardně nazvaný jménosouboru_redline.dwg) - podívejte se do hlavičky programu. Proto pokud v tomto režimu vyvoláte operaci Uložit jako, uložíte tím obsah poznámkového výkresu. Pokud bude poznámkový výkres prázdný, bude prázdný i uložený (převedený) výkres DGN. Z toho vyplývá doporučení: pokud chcete v Bentley Redline převést výkresy mezi různými formáty, spusťte jej v prostředí viewonly.

Připomínkuji i výkresy ve formátu DWG, ale chtěl bych, aby poznámkový výkres byl ve formátu DGN

Nastavte si konfigurační proměnnou DWG_MARKUP na hodnotu V8DGN.

V Bentley Redline mohu připojit referenční vektorové výkresy DGN, ale nevím jak připojit rastry.

Bentley Redline neumožňuje připojit rastry, umí pouze pracovat s rastry, které již byly k výkresu připojeny. Je to zamýšlené omezení oproti produktům MicroStation, MicroStation PowerDraft a Bentley PowerMap.

Mohu nakreslené připomínky nějak upravit? Jediný způsob, na který jsem přišel, je smazat prvek a nakreslit jej znovu, což je poměrně pracné.

Standardní seznam nástrojů v Bentley Redline byl vytvořen se snahou o maximální jednoduchost. Nástroje jsou určeny pouze pro jednoduché kreslení připomínek. Přesto však některé funkce pro úpravy a manipulace s prvky zůstaly z MicroStationu zachovány, pouze jsou dostupné z příkazové řádky. Jsou to tyto nástroje:

  • MODIFY ELEMENT - nástroj Upravit prvek
  • COPY EXTENDED - nástroj Kopírovat
  • MOVE EXTENDED - nástroj Přesunout
  • MOVE PARALLEL ICON - nástroj Přesunout rovnoběžně

Tyto nástroje můžete vyvolávat z příkazové řádky (Pomůcky > Příkazy) nebo si můžete vytvořit vlastní panel nástrojů, který bude tyto funkce obsahovat (Prostředí > Upravit). Pro úpravu prostředí musíte Redline spustit v prostředí "admin".

Pokaždé když otevřu pomocí Bentley Redline nějaký výkres, tak mi na disku vznikne soubor se stejným názvem a příponou RDL, přesto, že chci soubory jen prohlížet a tisknout v měřítku, nechci kreslit žádné připomínky.

Pokud chcete v Bentley Redline soubory pouze prohlížet, spusťte jej v prostředí viewonly - viz položku Uživatel v úvodním MicroStation manažeru. V tomto režimu se soubory RDL nevytvářejí. Pokud chcete mít toto výběrové tlačítko nastaveno trvale, upravte si zástupce pro spuštění Bentley Redline - za cestu na spustitelný soubor zadejte -wuviewonly, např. "...Program\Redline\BentleyRDL.exe" -wuviewonly.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2019 GISoft